DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC050 Nummenkylä

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1696: Nummenkylä: Mårten Michelsson, Skräddarskog: Jacob Larsson Barkse

50. Nummenkylä GMR 1726
Anders Nummelin Nyland 26 2½ gift
nylegd, af Rothan praesent: d: 8 Junii 1722

50. Nummkylä GMR 1735
Anders Nummelin
död blefwen d: 4 Martj 1728, i stället har Rotan praesenterat d: 26 Martj 1729 drängen
Mattz Nummelin Nyland 27 6½ gift

50. EMR 1743
Mattz Nummelin - 35 14½ -

50. Nummenkylä GMR 1747
Matz Nummelin Nyland 39 18½ gift

50. Nummenkylä BCMR 1758
Anders Malmström Skåne 23 1 ogift
Commenderad til Pommern

50. Nummenkylä GMR 1767
Matts Nummelin
fådt afskied år 1757 den 29 aug: i stället samma dag antagen
Anders Malmström Skåning 32 10 gift

50. Nummenkylä GMR 1778
Anders Malmström Nyl: (sic!) 43 21 gift
Biwistat hela Pommerska Fälttåget, warit 2 år 5 månader fången och Ransonerat sig sielf.
Har fehl i föttren, får afskied

50. Nummenkylä GMR 1782
Anders Malmström
den 30 Junii 1778. i stället insatt Approberade Vargerings Karlen från N:o 25 af Vargerings Nummern
Jacob Malm Nylänning 30 4 5 8 ogift

50. Nummenkylä GMR 1785
Jacob Malm Nyl: 33 7 5 8 gift
Commenderad på Sveaborg

50. Nummenkylä saknas i GMR 1790

50. Nummenkylä GMR 1795
Jacob Malm Nylän: 41½ 15½ 5 8 gift

50. Nummenkylä GMR 1800
Jacob Malm Nylänninge 48 22 5 8 gift
får på begiäran afsked som gammal och siuklig

50. Nummenkylä GMR 1804
Jakob Malm
Erhöll afskied d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm, i dess ställe samma dag hit transporterad från N:o 18 minderårige Vollontairen
Michael Brun - - 9 - - -

Vargeringsrulla 1806
25. Abraham Dardt införd till Soldat den 30 aug: 1805 för Rotan N:o 50

FLFK 1810-1812
50. Abrah: Dardt Återkommen från Gräntzvackten vid Abborfors d:
3 Martii 1808

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.80, Skreddarskog Bohl, Marckis Torpen
Sold. Abram Dart 1764
Hust. Anna Lisa Abrami 25.12.1756
D. Maria Abrahami 1791
S. Johannes Abrahami 1793
D. Margaretha Abrahami 1795
D. Helena Abrahami 1798
S. Abraham Abrahami 1806
D. Eva Abrahami 1809
(Abraham återkom från kriget och bodde kvar på torpet med hustru ännu 1812. Torpet låg under hans tid i Skräddarskog, medan de tidigare soldaterna verkar haft torpet i Nummenkylä.)

Sammanfattning
50. Nummenkylä
Anders Nummelin 8.6.1722-4.3.1728 Död
Matts Nummelin 26.3.1729-29.8.1757
Anders Malmström 29.8.1757-30.6.1778
Jacob Malm 30.6.1778-30.6.1800
Michael Brun 30.6.1800-30.8.1805 minderårig volontär
Abraham Dardt 30.8.1805-17.9.1809 Överlevde kriget