DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC049 Bläsaby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Bläsaby: Claes Claesson Öfwergård, Hans Hindersson Nedergård

49. Bläsaby GMR 1726
Israel Bläsa Nyland 32 14 gift

49. Bläsaby GMR 1735
Israel Bläsa
död blefwen d: 18 Martij 1732, i stället har Rotan Praesenterat d: 12 September samma åhr drängen
Olof Hiort Safwolax 26 3 -

49. MR 1743
Olof Hiorth - 34 11 -

49. Bläsaby GMR 1747
Olof Hiort Safwolax 38 15 gift

49. Bläsaby BCMR 1757
Hindrich Berggren Nyl: 30 1 gift
Commenderad til Pommern

49. Bläsaby GMR 1767
Olof Hiort
fådt afskied år 1757 den 29 aug: i stället samma dag antagen
Hinric Berggren
som samma år blifvit fången och derifrån eij återkommit.
Vacant

49. Rösaby (sic!) GMR 1778
Eric Hedström Nyl: 39 11 gift
af starck Lungsot Krasslig, får afskied

49. Bläsaby GMR 1782
Eric Hedström
den 30 Junii 1778, i stället insatt Approberade Vargerings Karlen för Vargerings N:rn 26
Johan Hierp Nylänning 27 4 5 7 gift

49. Bläsaby GMR 1785
Johan Hierp Nyl: 30 7 5 7 gift
Commenderad på Sveaborg

49. Bläsaby saknas i GMR 1790

49. Bläsaby GMR 1795
Johan Hierp Nylän: 38½ 15½ 5 7 gift

49. Bläsaby GMR 1800
Johan Hierp Nylänninge 45 22 5 7 gift

49. Bläsaby GMR 1804
Johan Hierp Nylänninge 49 26 5 7 gift
Sjuk enligt Attest

FLFK 1810-1812
49. Joh: Hjerp Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808. Aflönt
d: 10 S.M.

Sjundeå KB 1807-1812, Pag. 87, Träsk Bohl, Bläsaby Nedergård
Sold: Johan Hjerpp 28.8.1755
Hust: Anna Andreæ 1759
Dott: Maria Johannis 1781
(Johan återkom från kriget och bodde kvar på torpet med sin hustru ännu 1812)

Sammanfattning
49. Bläsaby
Israel Bläsa 1712-18.3.1732 Död
Olof Hiort 12.9.1732-29.8.1757
Hinric Berggren 29.8.1757-slutet av 1757 Fången i Pommern
Eric Hedström 0.12.1767-30.6.1778
Johan Hierp 30.6.1778-17.9.1809 Överlevde kriget