DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC048 Näsby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Näsby: Hindrich Sigfredsson, Tomas Claesson

48. Näßby GMR 1726
Hans Håman Wästergiötl: 39 8 ogift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transport: af H: Gref Ferssens Dragone Regemente.

48. Näsby GMR 1735
Hans Håman Wästergiötl: 49 18 -

48. EMR 1743
Anders Nääsman - 24 6 -

48. Näßby GMR 1747
Hans Håfman
bekommit Interims afsked d: 27 aug: 1737 då Rotan Samma dag i stället presenterat Lego Karl:
Anders Näsman Nyland 28 10 gift

48. Näsby BCMR 1758
Anders Frimodig Nyl: 23 4 ogift
Commenderad til Pommern

48. Näsby GMR 1767
Anders Näsman
förafskiedad år 1750 den 11 Januarii, i stället år 1751 den 29 Julii antagen
Johan Bergudd
dödt 1754 den 23 Martii, i stället samma år den 31 aug: antagen
Anders Frimodig Nyl: 32 13 gift

48. Näsby GMR 1778
Anders Frimodig
dödt den 28 Martii 1770. I stället antagen den 4 Septembr: samma år Legokarlen
Hindrich Flod Nyl: 26 8 gift

48. Näsby GMR 1782
Hinric Flod Nylänning 30 12 5 7 gift

48. Näsby GMR 1785
Henric Flod Nyl: 33 15 5 7 gift

48. Näsby saknas i GMR 1790

48. Näsby GMR 1795
Henric Flod Nylän: 41½ 23½ 5 7 gift

48. Näsby GMR 1800
Henric Flod Nylänning 48 29¾ 5 7 gift

48. Näsby GMR 1804
Henrik Flod Nylänning 52 33¾ 5 7 gift
Tjent länge och väl, bevistadt Kriget, får afsked med anmälan till underhåll

FLFK 1810-1812
48. Anders Mört Sold: Sjuk, afpoleterad d: 24 Aprill 1808, Aflönt med S:D:
Frisk återkommen från Lazaretet d: 2 Junii 1808.
Aflönt med d: 1 Junii

Sjundeå KB 1807-1812, pag. 97, Andby Bohl, Lill Näsby
Sold. Anders Mörck (överstr.) 1777
hust. Eva Nicolai 6.7.1775
styfd. Anna Greta 1803 +1807
Dot. Lovisa Andersdr. 1805
Son Anders Johan Anders. 1808
(Anders hette på riktigt Mört men prästen har förmodligen missuppfattat soldatnamnet. Anders återvände inte från kriget. Änkan med barnen bodde kvar här ännu 1812.)

Sammanfattning
48. Näsby
Hans Håman (Håfman) 12.10.1721-27.8.1737
Anders Näsman 27.8.1737-11.1.1750
Johan Bergudd 29.7.1751-23.3.1754 Död
Anders Frimodig 31.8.1754-28.3.1770 Död
Henric Flod 4.9.1770-25.6.1804
Anders Mört (Mörck) 0.6.1804-1809 Död i fält