DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC047 Övitsby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Övitsby: Johan Claesson Öfwergård, Thomas Bertillsson Nedergård

47. Öfwitzby GMR 1726
Hartwig Öhberg
qwar blifwit i landet under Ryska tijden efter Regementet och sig igen infunnit till Rothan, och sedermera igen d: ? Martij 1724 bekommit Intrims afskied uthaf H:H: General Armfeldt, i stället Rothan praesenterat den af bemälte Såldat Städslade Lego Karlen
Joh: Öberg Nyland 28 1 gift

47. Öfwitsby GMR 1735
Johan Öberg
bekommit interims afskied d: 23 December 1728, emedan han stält för sig samma dag drängen
Hindrich Öberg Nyland 36 5¾ gift
Commenderad uti Friedrichshamn

47. EMR 1743
Hinrich Lindqvist - 30 3 -

47. Övitsby GMR 1747
Hindrik Öberg
drunknadt d: 12 Maij 1740, i stället har Rotan praesenterat d: 4 Aug: Samma åhr Lego Karl:
Hindrik Linquist Nyland 33 7 gift

47. Öfwitsby BCMR 1758
Hindrich Lindqvist Nyl: 43 17 gift
Commenderad til Pommern

47. Öfvitsby GMR 1767
Hinric Lindqvist
dödt 1761 den 5 aprill, I stället år 1762 den 10 Martii antagen
Jacob Öström Nyl: 24 5 gift

47. Öfvitsby GMR 1778
Jacob Öström Nyl: 35 16 gift

47. Öfvitsby GMR 1782
Jacob Öström Nylänning 39 20 5 7 gift

47. Öfvitsby GMR 1785
Jacob Öström Nyl: 42 23 5 7 gift

47. Öfvitsby GMR 1790
Jacob Öström Nyl: 47 28 5 7 gift

47. Öfvitsby GMR 1795
Jacob Öström Nylän: 52½ 33½ 5 7 gift
Bevistat sista Kriget, förhållit sig väl och berömligt, numera Sjuklig och orklös, får Afskied och anmäles till Underhåll

47. Öfvitsby GMR 1800
Jacob Öström
erhölt afskied den 26 Junii 1795. Samma dag i stället insatt Rotans approberade vargerings Karl
Jacob And Nylänninge 38 20¼ 5 8 gift

47. Öfvitsby GMR 1804
Jakob And Nylänning 42 24¼ 5 8 gift

FLFK 1810-1812
47. Jacob And Sold: (inga anmärkningar)

Sjundeå KB 1807-1812, pag.94, Träsk Bohl, Öfvitsby Torpen
Sold: Jacob And 1762
Hust: Eva Georgii överstr: 1759 +1/5 1809
Dot: Christina Jacobi 1792
S: Jacobus Jacobi 1796
S: Johannes Jacobi 1799
(And har återkommit från kriget strax innan hustrun dog. Han bodde med barnen kvar på torpet ännu 1812)

Sammanfattning
47. Övitsby
Hartwig Öhberg före 1713-0.3.1724
Johan Öberg 0.3.1724-23.12.1728
Hindrich Öberg 23.12.1728-12.5.1740 Drunknat
Hinric Lindqvist 4.8.1740-5.4.1761 Död i fält
Jacob Öström 10.3.1762-26.6.1795 underhåll
Jacob And 26.6.1795-17.9.1809 Överlevde kriget