DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC045 Harvs

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Harvs: Erich Mattsson, Erich Eskellsson, Karskog: Hindrich Bertilsson Jäppe

45. Harfs GMR 1726
Olof Ståhl Wästergiötl: 39 8 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt understucken af H: Gref Ferssens Dragone Regemente.

45. Harfs GMR 1735
Olof Ståhl Wästergiötl: 49 19 gift
Siuk wid Rotan

45. MR 1743
Johan Ärnsberg - 22 3 -
Ränselen bårt stulen

45. Harfs GMR 1747
Olof Ståhl
död blefwen d: 3 Maij 1740, i stället antagen d: 24 aug: samma åhr Lego Karl:n
Johan Ernsberg Nyland 26 7 gift

45. Harfs BCMR 1758
Henrich Ernsten Nyl: 28 6 gift
Commenderad til Pommern

45. Harfs GMR 1767
Johan Ernsberg
fåt afskied år 1752 d: 2 aprill, i stället samma dag antagen
Hinric Sten Nyl: 37 15 gift

45. Harfs GMR 1778
Hinric Sten
förafskiedad vid Besichtings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773; I stället antagen den 11 samma månad Legokarlen
Jöran Ek Tavastlänning 28 5 gift

45. Harfs GMR 1782
Jöran Ek Tavastlänning 32 9 5 10 gift
Siuk i Landet

45. Harfs GMR 1785
Jöran Ek Tavastlän: 35 12 5 10 gift
Sjuk enl: Attest i Landet

45. GMR 1790 Harvs saknas

45. Harfs GMR 1795
Jöran Ek Tavastlän: 43½ 20½ 5 10 gift
Bevistat sista Kriget, förhållit sig väl och berömligt, Siuklig och orklös med mera, har blifvit blesserad under Kriget i högra handlogen vid Kiäonakoski, nu ofärdig, får Afskied, anmäles till underhåll

45. Harfs GMR 1800
Jöran Ek
erhöll afsked den 6 Junii 1795. Samma dag i stället insatt Rotans approberade vargerings Karl
Anders Haf Nylänninge 34 15⅓ 5 8 gift

45. Harfs GMR 1804
Anders Haf Nylänning 38 19⅓ 5 8 gift

FLFK 1810-1812
45. And: Haf Tillsjuknad d: 20 Junii, aflönt till och med S. D. hvarunder 2nne a 9 S. Återkommen d: 1 Julii 1808, aflönt med S. D.

Sjundeå KB 1807-1812, pag.105, Andby Bohl, Harfs Torpen
Sold: Anders Haf (överstr.) 1766
Hust: Maria Henrici 1766
S: Anders Andreae 1793
S: Henr: Joh: Andreae 1794 +1809
D: Johanna Andreae 1797 +1810
S: Elias Andreae 1799
S: Carl Gust: Andreae 1803
Dott: Maria Gustava 1807
(Anders Hafs namn är överstruket och det betyder tillsammans med att kommunionanteckningar saknas efter 1807 att han har dött under kriget. Änkan och en del av barnen tycks bo kvar på torpet ännu 1812.)

Sammanfattning
45. Harvs
Olof Ståhl 12.10.1721-3.5.1740 Död i fält
Johan Ernsberg 24.8.1740-2.4.1752
Hinric Sten 2.4.1752-9.3.1773
Jöran Ek 11.3.1773-6.6.1795 underhåll
Anders Haf 6.6.1795-1808/1809 Död i fält