DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC043 Karskog

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna1735: Karskog: Hidrich Johansson Sifwes, Johan Mattsson Kyrckbyggars, Erich Jöransson Antila

43. Karskog GMR 1726
Mårten Karskog Lijfland 25 2½ gift
nylegd, af Rothan present: d: 8 Junii 1724

43. Karskog GMR 1735
Mårt: Karskog Lijfland 35 12 gift

43. EMR 1743
Jacob Karsk - 21 1½ -

43. Karskog GMR 1747
Mårten Karskog
död d: 15 Novembr: 1741: i stället har Rotan praesenterad d: 26 Martj 1742 Lego Karl:
Jacob Karsk Nyland 25 5 gift

43. Karskog BCMR 1758
Erich Karskström Nyl: 22 1 gift
Commenderad til Pommern

43. Karskog GMR 1767
Jacob Karsk
fådt afskied år 1757 den 29 aug: i stället samma dag antagen
Eric Karskström
fången år 1757. Hwarifrån han eij återkommit, i stället antagen år 1766 d: 15 Martii
Anders Karsten Nyl: 30½ 1½ gift

43. Karskog GMR 1778
Anders Karsten Nyl: 41 12 gift
Har fehl på Synen, får Afskied

43. Karskog GMR 1782
Anders Karsten
Den 30 Junii 1778 i stället antagen Approberade Vargerings Karlen för N:o 16 af Vargeringen
Carl Karsk Nylänning 27 4 5 7 ogift

43. Karskog GMR 1785
Carl Karsk Nyl: 30 7 5 7 gift

43. GMR 1790 Karskog saknas

43. Karskog GMR 1795
Carl Karsk Nyl: 38½ 15½ 5 7 gift

43. Karskog GMR 1800
Carl Karsk Nylänninge 45 22 5 7 gift
Får afskied såsom siuklig och Bräcklig

43. Karskog GMR 1804
Carl Karsk
Afskied d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm; I dess ställe samma dag insatt Rotens Aproberade vargerings Karl
Henrik Damm Nylänning 43 23 5 7 gift

FLFK 1810-1812
43. Hendr: Damm Afgången som Arbets: till Artillerie stallet d: 28 feb: 1808,
Aflönt för 19 dagar. Återkommen d: 6 Martii 1808. Aflönt
med S. D.

Sjundeå KB 1807-1812, pag.107, Karskog Bohl, Sipilä
dreng Henric Adamsson 1783
Sold: Henric Damm överstr. 27/7 1760
Ho: Maria Christ: Erici 1776
D: Mariana Henrici 1801
D: Lovisa Henrici 1804
(Henric Damm måste ha dött under kriget för han har inte återkommit och hustrun har gift om sig med drängen Henric Adamsson omkring 1811. Inget framgår om hans öde finska lönefordningskommitténs handlingar.)

Sammanfattning
43. Karskog
vakant 1721-8.6.1724
Mårten Karskog 8.6.1724-15.11.1741 Död i fält
Jacob Karsk 26.3.1742-29.8.1757
Eric Karskström 29.8.1757-0.0.1757 Fången i Pommern, död?
Anders Karsten 15.3.1766-27.6.1778
Carl Karsk 30.6.1778-30.6.1800
Henric Damm 30.6.1800-1808/1809 Död i fält