DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC042 Kynnar

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Kynnar: Matts Hindersson, Pehr Johansson, (Kunnala/Kånala) Kanala?: Mårten Johansson

42. Kynnars GMR 1726
Anders Gillberg Westmanland 36 14 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt understucken af H: Gref Ferssens Dragone Regemente, Sedermera igen bekommit deß afskied af Krigs Collegio d: 28 Aug 1725.
(född i Irsta socken, Västmanland)

42. Kynnars GMR 1735
Sigfred Träskman Österbotn 29 6½ -
Lego Karl, af Rotan present: d: 26 Martj 1729.
Karlen som finnes hafwa altför korta finger, i synnerhet på högra handen, och icke kan wäl fatta gewäret, får afskied.

42. EMR 1743
vacant
Förra Karlen Johan Lydander farit til Ryssland med monderingen, nu antagen Wargeringz Karlen Gabriel Backman, 27 åhr gammal.

42. Kynnars GMR 1747
Johan Lydander
Recreut: Lego Karl antagen d: 26 maij 1736 men åhr 1743 uti Maij Månad begifwit sig i Rysk tienst, i ställer har Rotan, Samma åhr d: 29 Sept: stält Wargierings Karl:
Gabriel Backman Nyland 31 4 gift

42. Kynnar BCMR 1758
Henrich Wingfeldt Nyl: 26 6 gift

42. Kynnars GMR 1767
Gabriel Backman
dödt år 1751 d: 6 Julii, i stället år 1752 den 6 Martii antagen
Hinric Wingfeldt Nyl: 35 15 gift

42. Kynnar GMR 1778
Henric Wingfeldt Nyl: 46 26 gift
Bivistat hela Pommerska Kriget

42. Kynnar GMR 1782
Hinric Wingfeldt Nylänning 50 30 5 5 gift
Gammal, Siuklig, Tient wäl, bevistat Pommerska Kriget, får Afsked, tillstyrckes underhåll

42. Kynnar GMR 1785
Henric Wingfeldt
I stället insatter den 30 Julii 1782 approberade Karlen från Vargernings N:o 31
Hans Dierf Carelare 26 3 5 9 gift

42. Kynnar GMR 1790
Hans Djerfv Carel: 29 6¼ 5 9 gift

42. Kynnar GMR 1795
Hans Dierf Carelare 34½ 11½ 5 9 gift
sjuk i Lägret

42. Kynnar GMR 1800
Hans Diärf Carelare 41 19⅓ 5 9 gift

42. Kynnar GMR 1804
Hans Dierf Carelare 45 23⅓ 5 9 gift

FLFK 1810-1812
42. Hend: Smal Sold: (ingen anmärkning)

Sjundeå KB 1807-1812, pag.309, Kynnar Bohl, Kynnar torpen
Sold: Henr: Joh: Smal 1779
Hust: Maria Henrici 22/7 1781
Dott: Helena Sophia 1806
Son Henric Johan 1809
(Henric Johan Smal har tydligen dött under kriget. Han har inte återvänt hem i alla fall efter kriget. Änkan med barnen bodde kvar på torpet ännu 1812. Förre soldaten Dierf har dött 29.7.1805. Hans barn tycks också bo på soldattorpet hos Smals änka.)

Sammanfattning
42. Kynnar
Anders Gillberg 12.10.1721-28.8.1725
Sigfred Träskman 26.3.1729-28.8.1735 för korta fingrar för gevär
Johan Lydander 26.5.1736-0.5.1743 gått över till rysk tjänst
Gabriel Backman 29.9.1743-6.7.1751 Död
Henric Wingfeldt 6.3.1752-3.7.1782 underhåll
Hans Dierf 30.7.1782-29.7.1805 Död
Henric Johan Smal efter juli 1805-1809 Död i fält