DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC041 Masaby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Masaby: Hendrich Grelsson Lillmasa, Johan Hindersson Stormasa, Karuby: Erich Thomasson

41. Maßaby GMR 1726
Anders Sparf Dalarne 38 9 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt understucken af H: Gref Ferssens De Regemente.

41. Masaby GMR 1735
Anders Spoof Dahlarne 48 19 gift

41. EMR 1743
Anders Sundström - 45 1¼ -

41. Masaby GMR 1747
Anders Sparf
bekommit Interims afsked d: 12 Sept: 1739: i stället har Rotan present: d: 22 aprill 1740 Lego Karl:
Hindrick Karberg
som d: 18 Nov: 1741 igenom döden afgådt, i hwilkens ställe Rotan present: åhr 1742 d: 15 Maij Lego drängen
Anders Sundström Nyland 40 5 gift

41. Masaby BCMR 1758
Johan Grönvall Nyl: 30 8 gift
Commenderad til Pommern

41. Masaby GMR 1767
Anders Sundström
fådt afskied år 1750 den 11 Januarii, i stället samma år den 2 Maji antagen
Johan Grönvall Nyl: 39 17 gift

41. Masaby GMR 1778
Johan Grönvall Nyl: 50 28 gift
Bivistat hela Pommerska Kriget, varit fången i 2 år och Ransonerat sig sielf.
Genom ett fall från en miöhl qvarn på Sveaborg undfått Skada i bröstet, får afskied.

41. Masaby GMR 1782
Johan Grönvall
den 1 Julii 1778 hit Transporteradt ifrån N:o 25 mindrig årig volontairen
Carl Magnus Tigerstedt - 10 4 - - -

41. Masaby GMR 1785
Carl Magnus Tigerstedt - 13 7 - - -
Minder årig volontaire

41. GMR 1790 Masaby saknas

41. Masaby GMR 1795
Daniel Ferm Nyl: 42 7½ 5 6 gift

41. Masaby GMR 1800
Daniel Ferm Nylänn: 40 20⅓ 5 7 gift
får afskied på begiäran såsom siuklig
(någonting är fel med åldern)

41. Masaby GMR 1804
Daniel Ferm
Erhöll afskied d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm; I dess ställe samma dag införd rotens aproberade vargerings Karl
Johan Eld
död d: 11 Februarii 1804, i dess ställe d: 15 Februarii 1804 insatt rotens aproberade varg:s Karl
Samuel Trast - 24 3⁵⁄₁₂ 5 7 ogift

FLFK 1810-1812
41. Samuel Trast Sold: (ingen anmärkning)

Sjundeå KB 1807-1812. pag.117, Engesby Bohl, Stor Masaby
Sold: Samuel Trast 25/5 1780 +15/5 ?
Hust: Ulrica Johannis 5/8 1782
Son Eric Joh: Sam:lis 1807
(Trast återvände från kriget men verkar ha dött kort därpå på en annan ort då han inte återfinns bland döda i Sjundeå. Änkan med sonen flyttade 1811 till Lojo)

Sammanfattning
41. Masaby
Anders Sparf 12.10.1721-12.9.1739
Hindrick Karberg 22.4.1740-18.11.1741 Död i fält?
Anders Sundström 15.5.1742-11.1.1750
Johan Grönvall 2.5.1750-27.6.1778
Carl Magnus Tigerstedt 1.7.1778-ca.1786 minderårig
Daniel Ferm 0.1.1788-30.6.1800
Johan Eld 30.6.1800-11.2.1804 Död
Samuel Trast 15.2.1804-17.9.1809 Överlevde kriget, dog kort därpå