DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC040 Nordanvik

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Nordanvik: Simon Ersson Mågs, Lars Mattsson Krogars, Sunnanvik: Anders Mårtensson Snars

40. Nordanwijk GMR 1726
Hans Törnroos Österbott: 25 1 gift
nylegd, af Rothan present: d: 4 Martii 1724

40. Nordanujk GMR 1735
Hans Törnroos Österbotn 35 11 gift
Siuk här uti Staden, elljest tillägges honom godt loford.

40. EMR 1743
Hans Törnroos - 43 19 -

40. Nordanvik GMR 1747
Hans Törnros Österbåtn 37 23 gift
(åldern fel)

40. Nordanwijk BCMR 1758
Thomas Nordstedt Nyl: 21 1 ogift
Commenderad til Pommern

40. Nordanvik GMR 1767
Hans Törnros
fådt afskied 1757 d: 29 aug: i stället samma dag antagen
Thomas Nordstedt
död år 1758 d: 6 Maji, i stället år 1759 den 23 Martii antagen
Johan Sundman Nyl: 28 8 gift

40. Nordanvik GMR 1778
Johan Sundman
dödt den 21 Decembr: 1775. I stället den 24 Maji 1776 som mindreårig Vollontaire antagen
Berndt von Gertten - - - -

40. Nordanvik GMR 1782
Vollontair
Berndt v. Gertten
Transporterad till N:o 33 den 30 Junii 1778. S: D: i stället antagen Approberade vargerings Karlen för vargerings Nummern 21
Isack Tornberg Nylänn: 21 4 5 9 gift

40. Nordanvik GMR 1785
vice Corporal
Isac Tornberg Nyl: 24 7 5 9 gift

40. GMR 1790 Nordanvik saknas

40. Nordanvik GMR 1795
Corporal
Isac Tornberg Nyl: 32½ 15½ 5 9 gift

40. Nordanvik GMR 1800
Premier Corporal
Isac Tornberg Nylänninge 39 22 5 9 gift

40. Nordanvik GMR 1804
Primier Corporal
Isak Tornberg Nylänning 42 26 6 1 gift

FLFK 1810-1812
Isack Tornberg Und: Off: Njuter Und: off: Aflöning från och med d: 18 Aprill
Corporal 1808

Sjundeå KB 1807-1812, pag.149, Sunnanvik Bohl, Soldate Torp
Corp: Isaac Thornberg 1760
Hust: Maria Johannis 1763
S. Axel Isaaci 1793
D: Lovisa Isaaci 1795
S: Isaacus Isaaci 1797
S: Gabriel Isaaci 1800
S: Gustavus Isaaci 1802
D: Wilhelmina Isaaci 1805
(Familjen bodde kvar på torpet ännu 1812. Torpet låg på Sunnanviks sida, troligen på Snars marker)

Sammanfattning
40. Nordanvik
vakant 1721-4.3.1724
Hans Törnroos 4.3.1724-29.8.1757
Thomas Nordstedt 29.8.1757-6.5.1758 Död i fält
Johan Sundman 23.3.1759-21.12.1775 Död
Berndt von Gertten 24.5.1776-30.6.1778 till N:o 33
Isac Tornberg 30.6.1778-17.9.1809 Överlevde kriget