DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC039 Nordanvik

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1696: Nordanvik: Jacob Larsson Samuls, Hans Pärsson Naglans, Störsby: Cnut Jönsson Frälsi

39. Nordanwijk GMR 1726
Simon Sill? Nyland 49 24 gift
uthur Ryska Fångenskapet hemkommen d: 31 Decembr: 1721.
Karlen oduglig till widare tiänst, får afskied.
Rotan present: Jan Hinderson, 21 åhr gl: född i Nyland, är frisk, approberas.

39. Nordanujk GMR 1735
Johan Nagell Nyland 30 9 -

39. EMR 1743
Samuel Wåghalls - 25 5 -

39. Nordanvik GMR 1747
Johan Nagell
bekommit interims afsked d: 24 aprill 1738. I stället har Rotan praesenterat samma åhr d: 21 Aug: Lego Karl:
Samuell Wåghals Wiborg 34 9 gift

39. Nordanwijk BCMR 1758
Hindrich Rosenberg Nyland 27 8 gift
Commenderad til Pommern

39. Nordanvik GMR 1767
Samuel Wåghåls
Drunknat år 1749 d: 2 Maji, i stället antagen år 1750 d: 2 Maji
Hinric Rosenberg
hvilcken för undfångna bleseurer erhållit Rustmästare Caracteur år 1762 d: 6 octobr: och fådt afskied år 1765 den 8 Julii. I stället antagen 1767 d: 31 Martii
Johan Nordström Svänsk 27 ½ gift
Kan Krukmakare Handtvärcket

39. Nordanvik GMR 1778
Johan Nordström
Förafskiedad vid Besichtnings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773, i stället antagen den 14 Martii samma år Legokarlen
Hinric Berggren Nyl: 40 5¼ gift

39. Nordanvik GMR 1782
Hinric Berggren Nylänn: 44 9½ 5 7 gift

39. Nordanvik GMR 1785
Henric Berggren Nyl: 47 12½ 5 7 gift

39. GMR 1790 Nordanvik saknas

39. Nordanvik GMR 1795
Hans Nord Nylän: 33½ 6 5 9 gift

39. Nordanvik GMR 1800
Hans Nord Nylänninge 38⅚ 11⅓ 5 9 gift

39. Nordanvik GMR 1804
Hans Nord Nylänning 42⅚ 15⅓ 5 9 gift

FLFK 1810-1812
39. Hend: Klar Sold: (inga anmärkningar)

Sjundeå KB 1807-1812, pag.150, Nordanvik Bohl, Naglans
Sold Hans Nord drunknad i vikträsket 1760 +23/10 1807
Hust: Juliana Hansdr: 5/7 1764
Res: Eric Gabrielis Holmström 1778
Hust: Maja Lisa Olai 26/5 1779
Son Anders Joh: Erss: 1811
(det framgår inte om reserven Holmström hann antas som soldat för någon rote?)
Sjundeå KB 1807-1812, pag.151, Nordanvik Bohl, Frodas,
Sold: Henric Klaar 1784
Sold: Salomon Flöjth 1772 (överstruket)
Hust: Lovisa Hansdr: 8/1 1784
Son Adolph Fred: Salom:nis 1806 +1811

Sammanfattning
39. Nordanvik
Simon Sill 1702-8.6.1726 från fångenskap 31.12.1721
Johan Hindersson Nagell 8.6.1726-24.4.1738
Samuel Wåghals 21.8.1738-2.5.1749 drunknat
Hinric Rosenberg 2.5.1750-8.7.1765
Johan Nordström 31.3.1767-9.3.1773
Henric Berggren 14.3.1773-1788 Död i fält
Hans Nord 1790-23.10.1807 drunknat
Henric Klaar 23.10.1807-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Nordanvik Sjundeå Nyland. Historisk karta med de tre soldattorpen för rotarna 38, 39 och 40: Läs mera...