DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC038 Nordanvik

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Nordanvik: Johan Sigfredsson Frodas, Jacob Johansson Smeds, Böle: Jacob Erichsson

38. Nordanwijk GMR 1726
- - - - -
Rotan present: Jöran Mattson, 25 åhr gl: född i Tavastland, är frisk, approberas.

38. Nordanwjk GMR 1735
Jöran Frodman Tafwastl: 32 9 gift
Befinnes småfiollig och icke altid med sit fulla förstånd, odugl: får afskied. Rotan ställer Karl innom 3 månader.

38. EMR 1743
Carl Nordgreen - 25 7 -

38. Nordanvik GMR 1747
Carl Nordgren Nyland 29 11 ogift
Recreut: Lego Karl: d: 30 aprill 1736

38. Nordanwijk BCMR 1758
Abram Norrwik Nyland 29 9 ogift
Commenderad til Pommern

38. Nordanvik GMR 1767
Carl Nordgren
fådt afskied 1749 den 22 Februarii, i stället samma dag antagen
Abraham Norvik
fången år 1747 (sic! Skall vara 1757) derifrån han eij återkommit, i stället antagen år 1767 den 28 Maji ifrån Fri volont: till Corporal
Corp:
Carl Gustav von Gertten - 17 ⅓ -
men åtniuter allenast Rotelön

38. Nordanvik GMR 1778
Corporal
Carl Gust: von Gertten
1771 den 10 octobr: befordrad till Fourier wid öfverste Lieutenantens Compagnie. I stället antagen till Rusmästare med denne Rotelön den 8 Junii 1772
Adolph Friedrich Bucht
som den 30 aprill 1773 blifvit flyttad till N:o 97 och i stället antagen den 6 Junii samma år vollontairen
Adam Friedric Segerswärd
hvilcken den 17 augustii nästledit år avancerat till Corporal wid första Corporal skapet och N:o 17 som förbemält är, samt i deß ställe till Soldat den 30 Septembr: samma år hit insatt Wargiernings Karlen ifrån N:o 6
Abraham Wjk Nyl: 28 1¾ ogift

38. Nordanvik GMR 1782
Abraham Wik Nylänning 32 6 5 11 gift

38. Nordanvik GMR 1785
Abraham Wik Nyl: 35 9 5 11 gift

38. GMR 1790 Nordanvik saknas

38. Nordanvik GMR 1795
Abraham Wijk Nyl: 43½ 17½ 5 11 gift

38. Nordanvik GMR 1800
Abraham Wik Nylänn: 50 23¾ 5 11 gift
Commenderad på Gräntzvagt

38. Nordanvik GMR 1804
Abraham Wik
Död d: 24 Mars 1801. I dess ställe antagen och aproberad vid Recruteringen d: 9 februarii 1801 Legokarlen
Salomon Flöjt Nylänning 32 3 5 9 ogift

FLFK 1810-1812
38. Salom: Flöit Sold: Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808,
Aflönt med d: 10 S.M. Återkom d: 30 Julii 1808

Sjundeå KB 1807-1812, pag.151, Nordanvik Bohl, Frodas,
Sold: Henric Klaar 1784
Sold: Salomon Flöjth 1772 (överstruket)
Hust: Lovisa Hansdr: 8/1 1784
Son Adolph Fred: Salom:nis 1806 +1811
(Flöjt försvinner härifrån 1807. Finns inte bland döda eller utflyttade. Oklart om hans vistelse om han bodde kvar men utan nattvardsanteckningar. Han deltog i alla fall i finska kriget men överlevde tydligen inte.)

Sammanfattning
38. Nordanvik
vakant 1721-8.6.1726
Jöran Mattsson Frodman 8.6.1726-28.8.1735 avskedad
Carl Nordgren 30.4.1736-22.2.1749
Abraham Norrvik 22.2.1749-1757 fången i Pommern, död?
Carl Gustav von Gertten 28.5.1767-10.10.1771 till furir i öv.-löjtn: komp.
Adolph Friedrich Bucht 8.6.1772-30.4.1773 till N:o 97
Adam Friedric Segerswärd 6.6.1773-17.8.1776 till korpral i N:o 17
Abraham Wik 30.9.1776-24.3.1801 Död
Salomon Flöjt 9.2.1801-1808 / 1809 Död i fält