DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC037 Sunnanvik

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Sunnanvik: Mårten Mårtensson Lafwer, Johan Pärsson Winter

37. Sunnanwijk GMR 1726
Carl Winter Nyland 26 2 gift
nylegd, af Rothan praesenterad d: 23 Jan: 1723

37. Sunnanwjk GMR 1735
Carl Winter Nyland 36 12 gift

37. EMR 1743
Carl Winter - 44 20 -

37. Sunnanvik GMR 1747
Carl Winter Nyland 48 24 gift

37. Sunnanwijk BCMR 1758
Johan Sundström Nyl: 23 1 ogift

37. Sunnanvik GMR 1767
Carl Winter
fådt afskied år 1757 den 29 aug: i stället samma dag antagen
Johan Sunsström
fången år 1757 och varifrån eij återkommit, i stället antagen år 1766 den 8 Septembr:
Johan Wikström Nyl: 25 1 gift

37. Sunnanwik GMR 1778
Johan Wikström Nyl: 36 12 gift

37. Sunnanvik GMR 1782
Johan Wikström Nylänning 40 16 5 8 gift
ofärdig i vänstra handen, får Afsked

37. Sunnanvik GMR 1785
Johan Wikström
i stället insatt och approberad vid Recruteringen den 18 Martii 1783
Carl Gustaf Liung Nyl: 26 2¼ 5 10 gift

37. Sunnanvjk GMR 1790
Eric Sparfv Nyl: 22 3⅓ 5 7 ogift

37. Sunnanvik GMR 1795
Eric Sparf Nylän: 27½ 8 5 7 gift

37. Sunnanvik GMR 1800
Eric Sparf Nylänninge 32 16 6 - gift
Siuk enligt atest

37. Sunnanvik GMR 1804
Eric Sparf
Död d: 12 Oktobr: 1803. I dess ställe d: 15 Oktober samma år insatt Rotens aproberade vargerings Karl
Gabriel Welin Nylänning 36 15 5 8 gift

FLFK 1810-1812
37. Gabr: Welin Sold: (inga anmärkningar)

Sjundeå KB 1807-1812, pag.148, Sunnanvik Bohl, Finnes, Soldaten
Gabriel Welin 1768
Hust: Catharina Henrici 1761
Dott: Maria Christ: Gabrielis 1793
Dott: Helena Gabrielis 1795
Dot: Ulrica Gabrielis 1798
Son Reinhold Gabrielis 1800
(familjen bodde på torpet ännu 1812)

Sammanfattning
37. Sunnanvik
Carl Winter 23.1.1723-29.8.1757
Johan Sundström 29.8.1757-1757 Fången i Pommern, död?
Johan Wikström 8.9.1766-3.7.1782
Carl Gustaf Liung 18.3.1783-6.8.1786 Död
Eric Sparf 1786-12.10.1803 Död
Gabriel Welin 15.10.1803-17.9.1809 Överlevde kriget