DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC036 Hovgård

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Hovgård: Mattz Johansson, Anders Erichsson, Broända: Mårten Ersson

36. Håfgården GMR 1726
Mårten Kåck Nyland 38 14 gift
till Finland med landshöfdingen Frisenheim

36. Håfgård GMR 1735
Mårten Kåck Nyland 48 24 gift

36. EMR 1743
Mårten Kåck - 56 32 -
gammal och Siuklig, Casseras

36. Håfgård GMR 1747
Mårten Kåck
Bekommit för des ålder och bräckl:t afskied wed Tenala Embarcqueringz Mönstring d: 29 Sept: 1743, i stället har Rotan d: 4 Decembr: 1744 praesent: deras redan åhr 1741 d: 10 Novembr: gillade wargieringz Karl:
Jöran Broman Nyland 23 3 gift

36. Hofgård BCMR 1758
Mattz Biörckman Tavastland 28 1 gift
Commenderad til Pommern

36. Håfgård GMR 1767
Jöran Broman
fådt afskied år 1757 den 29 aug: I stället samma dag antagen
Matts Biörckman
hvilken år 1758 d: 28 Decembr: blifvit skuten vid Tripver, i stället antagen år 1759 den 23 Martii
Anders Ekberg Svänsk 27 8 gift

36. Håfgård GMR 1778
Anders Ekberg Svensk 38 19 gift
Har fehl i vänstra Armen ock hör illa samt undermålig, får Afskied

36. Håfgård GMR 1782
Anders Ekberg
I stället insatt som tienst för Vollontair den 30 Julii 1778 frij Vollontairen
Hinric Svegberg - 23 4 - - -

36. Hofgård GMR 1785
Henric Zvegberg
Härifrån flyttad till Compag:ts Rote N:o 57 den 23 Julii 1782; uti den 30 samma Månad hit i stället insatter approberade Karlen från Vargerings N:o 19
Carl Rigtig Nyl: 25 3 5 7 gift

36. GMR 1790 Hovgård saknas

36. Hofgård GMR 1795
Fourier
Anders Löfström - - - - - -
under officer i Nummer

36. Hofgård GMR 1800
Anders Löfström
erhölt afsked den 15 Martij 1796. Samma dag i stället insatt Rotans approberade vargerings Karl
Anders Snygg Nylänn: 28 8 5 7 gift

36. Hofgård GMR 1804
Anders Snygg Nylänning 32 12 5 7 gift

FLFK 1810-1812
36. And: Snygg Sold: Till Sjukhuset d: 20 Junii 1808, aflönt med S.D.
hvarunder 2nne dagar contant a 9 s. Återkommen d:
26 Julii, aflönt från och med S.D.

Sjundeå KB 1807-1812, pag.139, Hofgårds Bohl, Soldaten
Anders Snygg 12/2 1771
Hust: Christina Johannae 17/1 1777
Dot: Christ: Soph: Anreae 1801
Dot: Anna Carolina Andreae 1806 +1808
D: Ulrica Gustava 1812
(familjen bodde kvar i torpet ännu 1812)

Sammanfattning
36. Hovgård
Mårten Kåck 1721-29.9.1743
Jöran Broman 4.12.1744-29.8.1757
Matts Biörckman 29.8.1757-28.12.1758 Stupat i Pommern
Anders Ekberg 23.3.1759-27.6.1778
Henric Zvegberg 30.7.1778-23.7.1782 till N:o 57
Carl Rigtig 30.7.1782-ca.1787 okänd avgång
Anders Löfström okänt datum-15.3.1796
Anders Snygg 15.3.1796-17.9.1809 Överlevde kriget