DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC035 Fågelvik

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1696: Fågelvik: Jöran Jacobsson, Simon Thomasson, Brukas af Jöran Jacobsson till hööslag, Käla: Gabriel Thomasson

35. Fogellwjk GMR 1726
Thomas Fogelborg Tafwastland 23 2½ gift
nylegd, af Rothan praesenterad d: 8 Junij 1722
(det står tydligt 1722 trots tjänsteåren som borde varit 4)

35. Fogellwijk GMR 1735
Thomas Togelberg Tafwastel: 33 13 gift

35. EMR 1743
Hinrich Fogellberg - 43 1 ¼ -

35. Fogelvik GMR 1747
Thomas Fogelberg
död blefwen d: 3 Decembr: 1741, i stället har Rotan praesenterad d: 25 Maj 1742 Lego Karl:
Hind: Fogelberg
som d: 28 Januarj 1744 igenom döden afgådt, i hwars ställe Rotan praesent: d: 16 Maji 1747 Lego drängen
Thomas Kiälberg Nyland 20 - ogift

35. Fogelwijk BCMR 1758
Thomas Kiellberg Nyl: 31 11 gift
Commenderad til Pommern

35. Fogelvik GMR 1767
Thomas Källberg
dödt 1758 d: 7 aprill, i stället antagen 1759 den 23 Martii
Petter Fogelqvist
dödt år 1761 den 10 Martii, i stället antagen år 1762 d: 10 Martii
Paul Fogelström Nyl: 27 5 gift

35. Fågelvik GMR 1778
Paul Fågelström
död den 8 Januarii 1771. I stället insatt samma ården 27 februarii vollontairen
Carl Gust: Nordberg
som den 30 Junii 1777 är transporterad till N:o 56 och i stället samma dag insatt fri vollontairen vid Compagniet
Gabr: Christ: Hästesko
som den 28 martii 1778 blifvit befordrad till 2dra Corporal med lön för denna nummer
Gabriel Christian Hästesko - - -

35. Fågelvik GMR 1782
Corporal
Christian Gab: Hästsko
Ärhållit Sergeants Caracteur den 18 augustii 1779

35. Fogelvik GMR 1785
Sergeant
Gabriel Christian Hästesko - - - - -

35. GMR 1790 Fågelvik saknas

35. Fågelvik GMR 1795
Anders Pamp Nyl: 27½ 11½ 5 7 gift
Sjuk hemma enligt Attest

35. Fågelvik GMR 1800
vice Corporal
Anders Pamp Nylän: 34 17 5 7 gift

35. Fågelvik GMR 1804
vice Corporal
Anders Pamp Nylänning 38 21 5 10 gift

FLFK 1810-1812
35. And: Pamp Sold: (ingen anmärkning)

Sjundeå KB 1807-1812, pag.135, Fogelvik, vice Corporalen
And: Pamp 1766
hust. Helena Ericii 1763 +12/9 1811
dr. Cath: Christ: Andreae 1793
dr. Eva Maria Andreae 1795
S. Augustinus Andreae 1799
dr. Hel: Soph: Andreae 1804
(Pamp bodde kvar med sina barn ännu 1812)

Sammanfattning
35. Fågelvik
Thomas Fogelberg 8.6.1722-3.12.1741 Död i fält
Hindric Fogelberg 25.5.1742-28.1.1744 Död
Thomas Källberg 16.5.1747-7.4.1758 Död i fält
Petter Fogelqvist 23.3.1759-10.3.1761 Död i fält?
Paul Fågelström 10.3.1762-8.1.1771 Död
Carl Gustaf Nordberg 27.2.1771-30.6.1777 till N:o 56
Gabriel Christian Hästesko 30.6.1777-ca.1789
Anders Pamp ca.1789-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Fågelvik Sjundeå Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...