DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC034 Böle

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Böle: Jöran Mårtensson Grefwas, Jacob Drafwant, Jacob Ersson

34. Böhle GMR 1726
Erich Kijhlström Wästerdahla?? 34 14 gift
på Rådmans Öhn hjt understucken d: 12 octobr: 1721 af H: Gref Ferssens Drag: Regemente

34. Böhle GMR 1735
Eric Kijhlström Wästerdahlland 44 24 gift

34. EMR 1743
vacant
Karl död d: 2 Dec: 1741, nu praesent: Artillerie Karlen Hindrick Hanaberg som itet kan antagas utan återsälles till Artilleriet

34. Böhle GMR 1747
Erick Kihlström
ärhållit Interims afskied d: 12 Septbr: 1739, i stället har Rotan praesenterad d: 12 april 1740 Lego Karl:
Jacob Nordelin
som sedermehra d: 2 Decembr: 1741 genom döden afgåt, i deß ställe är d: 15 Februarj 1744 utan stedzell och Laga antagn:
Salomon Friedrik Sticheus Nyland 22 3 ogift

34. Böhle BCMR 1758
Martin Bölin Nyland 36 9 gift
Commenderad til Pommern

34. Böhle GMR 1767
Salomon Fried: Segersvärd
Avancerat till Rustmästare med Corporals lön för N:o 87 år 1748 den 11 Maji, i stället samma år den 16 Maji antagen
Mårten Bölin Nyl: 45 19 gift
Karlen ofärdig i vänstra armen, odugelig i tiensten, får afskied

34. Böhle GMR 1778
Mårten Böhlin
erhållit afskied vid sidsta Generalmunstring den 10 octobr: 1767. 1768 den 5 Januarii hit flyttad ifrån N:o 7 vollontairen
Berndt Adolph Hästesko
som den 17 Julii 1769 härifrån avancerat till Rustmästare vid Hans Kongl: Höghets Prints Friedrich Adolphs Regemente. I stället hit flyttad ifrån N:o 69 den 12 aprill 1770 olegde Karlen
Gustaf Adolph Siundelin
hvilcken den 28 Sept: nästlidet år blifvit befordrad till Rustmästare vid Enke Drottningens Lif Regemente. I stället samma dag hit flyttad Vargiernings Karlen ifrån N:o 28
Abraham Böhl Nyl: 26 1¾ ogift
Under målig och oansenlig, Casseras

34. Böle GMR 1782
Abraham Böhl
den 30 Junii 1778 i stället insatt Lego Karlen
Johan Asp Nylänning 37 4 5 9 gift

34. Böhle GMR 1785
Johan Asp Nyl: 40 7 5 9 gift
Commenderad på Sveaborg.
Klagar öfver Rotan, H:r Regements Chefen söker thäri rättelse

34. GMR 1790 Böle saknas

34. Böhle GMR 1795
Eric Löfman Nylän: 35½ 7½ 5 10 gift

34. Böhle GMR 1800
Eric Löfman Nylänninge 42 13 5 10 gift
siuk enligt atest

34. Böhle GMR 1804
Erik Löfman
död d: 1 Julii 1803. I dess ställe interims införd till Soldat interims antagen vargerings Karlen d: 1 October 1803 som approberades vid Recruteringen d: 2 Februarii 1804
Henrik Pragt - 20 ⅓ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
34. Hend: Pragt Sold: (ingen anmärkning)

Sjundeå KB 1807-1812, pag.132, Böhle, Soldaten
Henr. Joh. Pragt 1784
hust. Anna Lisa Andreae 1768
(paret bodde kvar på torpet ännu 1812)

Sammanfattning
34. Böle
Eric Kijhlström 12.10.1721-12.9.1739
Jacob Nordelin 12.4.1740-2.12.1741 Död i fält
Salomon Friedric Sticheus / Segersvärd
15.2.1744-11.5.1748 till Rustmästare på N:o 87
Mårten Böhlin 16.5.1748-10.10.1767
Berndt Adolph Hästesko 5.1.1768-17.7.1769 till Rustmästare
Gustaf Adolph Siundelin 12.4.1770-28.9.1776 till Rustmästare
Abraham Böhl 28.9.1776-27.6.1778 kasserad
Johan Asp 30.6.1778-ca.1788 död i fält?
Eric Löfman 1788-1.7.1803 Död
Henric Johan Pragt 1.10.1803-17.9.1809 Överlevde kriget