DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC033 Böle

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Böle: Mattz Mattsson Kåckis, Johan Thomasson Swingars, Mattz Grelsson Swafwars

33. Böhle GMR 1726
Hindrich Svarfvare Tafwastland 22 1 ogift
nylegd, af Rothan prasent: d: 4 Marti 1724

33. Böhle GMR 1735
Hindrich Svarfvare Tafwastl: 32 11 gift
Commenderad uti Friedrichshamn

33. EMR 1743
Abraham Sundberg - 36 1 ¼ -

33. Böhle GMR 1747
Hindrik Svarfvare
död blefwen d: 11 Decbr: 1741: i stället har Rotan praesenterad d: 26 Martj 1742 Lego Karl:
Abram Sundberg Nyland 40 5 gift

33. Böhle BCMR 1758
Abram Sundberg
död blefwen under Fästningsarbetet på Sveaborg d: 19 Maii 1757.
vacant; I stället antogs Reserven Johan Hindersson, 18 år gammal, född i Nyland som approberades

33. Böhle GMR 1767
Abraham Sundberg
dödt år 1757 d: 19 Maji, i stället antagen år 1758 d: 22 Martii
Johan Lönqvist
dödt år 1759 den 22 Martii, i stället antagen år 1760 d: 18 Martii
Johan Dahlström Nyl: 35 7 gift

33. Böhle GMR 1778
Johan Dahlström Nyl: 46 18 gift
Har fehl i vänstra handen ock högra foten, är under målig, får afskied

33. Böle GMR 1782
Johan Dahlström
Den 30 Junii 1781 i stället insatt och hit Transporterad ifrån N:o 40 Tienstföre Vollontairen
Berndt von Gertten - 16 6 - - -
Minderårig

33. Böhle GMR 1785
Berendt von Gertten
Erhölt nådig befordran till vargerings Fendrich vid Lojo Compagnie af detta Regemente den 28 Maii 1783. Samma år den 10 Junii hit i stället insatter approberade Karlen från Vargerings N:o 18
Johan Ahl Nyl: 33 2 5 9 gift

33. GMR 1790 Böle saknas

33. Böhle GMR 1795
Johan Ahl Nylän: 41½ 10½ 5 9 gift

33. Böhle GMR 1800
Johan Ahl Nylänning 47½ 17 5 9 gift
Commenderad på Gräntzvagt

33. Böhle GMR 1804
Johan Ahl Nylänning 51½ 21 5 9 gift
Gammal och sjuklig, begär och får afsked

FLFK 1810-1812
33. saknas

Sammanfattning
33. Böle
vakant 1721-4.3.1724
Hindrich Svarfvare 4.3.1724-11.12.1741 Död i fält
Abraham Sundberg 26.3.1742-19.5.1757 dött under Sveaborgs bygg
Johan Lönqvist 22.3.1758-22.3.1759 Död i fält?
Johan Dahlström 18.3.1760-27.6.1778
Berndt von Gertten 30.6.1781-28.5.1783 till fänrik i Lojo kompani
Johan Ahl 10.6.1783-25.6.1804
vakant 25.6.1804-17.9.1809


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Böle Sjundeå Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...