DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC032 Ängesby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1696: Ängesby: Johan Jacobsson Hållas, Mårten Augustinsson, Erich Hindersson

32. Ängesby GMR 1720
Hans Hall Nyland 31 10 Ogift

32. Engisby GMR 1726
Hans Hall Nyland 35 14 ogift
förfrusit den wänstra foten på fiällen, som ännu är öppet, kan icke Marchera, får afskied.

32. Engesby GMR 1735
Petter Engman Nyland 33 8 -
Lego Karl af Rotan praesent: d: 9 Sep: 1727

32. EMR 1743
Petter Engman - 41 16 -

32. Engesby GMR 1747
Petter Engman Nyland 45 20 gift

32. Engesby BCMR 1758
Henrich Englund Nyland 31 7 gift
Commenderad til Pommern

32. Engesby GMR 1767
Petter Engman
fådt afskied 1750 d: 11 Januarii, i stället antagen år 1751 d: 13 Maji
Hinric Englund
fången år 1760 d: 14 Nov: hvarifrån han eij återkommit
vacant

32. Engesby GMR 1778
Carl Friedric Tornberg Nyl: 22 10 gift
Legd Karl, antagen den 22 Martii 1768
Har fehl i vänstra foten ock är aldeles undermålig, får afskied.

32. Engisby GMR 1782
Carl Fred: Tornberg
Den 30 Junii 1778 i stället insatt Approberade Vargerings Karlen för Vargerings Nummern 20
Johan Laf Nylenning 27 4 5 8 ogift

32. Engisby GMR 1785
Johan Lafv Nyl: 30 7 5 8 gift
Commenderad på Sveaborg

32. Engesby GMR 1790
Johan Knapp Nyl: 23 1½ 5 7 ogift

32. Engesby GMR 1795
Johan Knapp Nylän: 28½ 7 5 7 gift

32. Engesby GMR 1800
Johan Knapp Nylän: 33½ 13 5 7 gift

32. Engesby GMR 1804
Johan Knapp Nylänning 37½ 17 5 7 gift

FLFK 1810-1812
32. Johan Knapp Sold: Till Sjukhuset d: 20 Junii 1808, aflönt vid Comp: till
och med S:D: hvar: 2 dagar a 9 s. Återkommen
d: 1 Julii, aflönt från och med S:D:

Sjundeå KB 1807-1812, pag.120, Engesby, Björkbacka, Soldaten
Johan Knapp 1765 +0/11 1808
Hust: Esther Johannis 26/3 1767
dr. Maria Johannis 1792
S. Joh. Fred: Johansson 1795
S. Henricus Johannis 1797
S. Abram Johannis 1802 +1812
dr. Anna Hel: Johannis 1805
(Änkan och barnen bodde kvar i torpet ännu 1812)

Sammanfattning
32. Ängesby
Hans Hall 1710-8.6.1726
Petter Engman 9.9.1727-11.1.1750
Henrich Englund 13.5.1751-14.11.1760 fången i Pommern, död?
Vakant 14.11.1760-22.3.1768
Carl Fredric Tornberg 22.3.1768-27.6.1778
Johan Laf 30.6.1778-1788 Död i fält?
Johan Knapp 1788-0.11.1808 Död i fält