DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC031 Evitskog

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Evitskog: Michel Ersson Tomasas, Hustru Lisbetha Negels, Kauhala: Jacob Jöransson Jopila

31. Efwittskog GMR 1726
- - - - -
Rotan presenterat Nils Nilson 20 åhr gl: född uti Nyland

31. Öfwitsskog GMR 1735
Nills Lindberg Nyland 29 9 gift

31. EMR 1743
Mattz Finberg - 33 1½ -

31. Öfvitskog GMR 1747
Nils Lindberg
död blefwen d: 2 Novembr: 1741: i stället har Rotan praesenterad d: 26 Martj 1742 Lego Karl:
Matz Finberg Tawastland 36 5 gift

31. Öfwisskog BCMR 1758
Johan Elfström Nyland 23 4 gift
Commenderad til Pommern

31. Öfvitsskog GMR 1767
Matts Finberg
fådt afskied 1750 d: 11 Januarii, i stället antagen år 1754 d: 20 Februarii
Johan Elfström
dödt år 1758 d: 10 Maji, i stället 1759 d: 23 aprill som volontair antagen
Berndt Adrian Pfaler
avancerad till Skaffare vid Kongl: Artillerie år 1760 den 18 Julii, i stället antagen 1762 d: 10 Martii
Zacharias Holmgren Svensk 29 5 gift
Karlen Approberes men kallas hädanefter Malmgren

31. Evitsskog GMR 1778
Zacharias Holmgren
vid Recruteringen den 22 Martii 1768 flyttad till N:o 10 som förbemält är, i stället samma dag antagen Legokarlen
Johan Ström Nyl: 30 10¼ gift

31. Evitskog GMR 1782
Johan Ström Nylänning 34 14¼ 5 8½ gift

31. Evitskog GMR 1785
Johan Ström Nyl: 37 17¼ 5 8½ gift

31. GMR 1790 Evitskog saknas

31. Evitskog GMR 1795
Johan Ström
död den 22 Julij 1790 på Cuopio Lazarette, i stället insatt minderårige volontairen
Pehr August Bergenstråle
den 1 October 1790. Afförd den 31 December 1792. Rotan vacant för Cadette Scholan.

31. Evitskog GMR 1800
Vacant för Krigs Academien

31. Evitsskog GMR 1804
Vacant för Krigs Academien
men sedermera enligt ordres införd under d: 16 April 1801 såsom tjenstför Vollontaire Regements Valthornisten
Gustaf Ponthan - 26 - 5 9 gift

FLFK 1810-1812
31. Gust: Pontan Reg: Mus: Commenderad vid Högqvarteret, aflönt vid Comp:
till och med d: 31 Martii, Afgick d: 2 Aprill 1808

Kyrkslätt KB 1807-1812
Gustaf Pontan finns inte i Kyrkslätt efter 1803. Han återfinns i Helsingfors senast 1806 och måste antagligen ha lämnat rotens nr.31 torp år 1803. Verkade åter som musikant därefter på samma nummer som soldat.

Sammanfattning
31. Evitskog
vakant 1721-8.6.1726
Nils Nilsson Lindberg 8.6.1726-2.11.1741 Död i fält
Matts Finberg 26.3.1742-11.1.1750
Johan Elfström 20.2.1754-10.5.1758 Död i fält
Berndt Adrian Pfaler 23.4.1759-18.7.1760 till ”Skaffare”
Zacharias Holmgren/Malmgren 10.3.1762-22.3.1768 till N:o 10
Johan Ström 22.3.1768-22.7.1790 Död i fält
Pehr August Bergenstråle 1.10.1790-31.12.1792 avförd
vakant för krigsakademin 31.12.1792-16.4.1801
Gustaf Pontan 16.4.1801-2.4.1808 Avgick, oklart om överlevde


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Evitskog Kyrkslätt Nyland. Historisk karta (Nr.98 och 99: Soldatåkern med intill varande torp och nordost om torpet Nr. 100 Norra Soldatåkern): Läs mera...