DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC030 Evitskog / Lappböle

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Evitskog: Hindrich Mattsson Jåfs, Lars Bertilsson Ollas, Lappböle: Michel Mårtensson Raulå

30. Efwittskog GMR 1726
Hans Rafvalsman Nyland 47 22 Ogift
uthur Ryska fångenskapet hemkommen d: 26 Jan: 1722
Karlen effter H: Majorens berättelse icke duglig till widare tiänst, bewistat Pultava, Lesna, Gemesertkåfs och Saladens Actioner, blesserad i högra låret, får afskied, recommenderas till underhåld.

30. Öfwitsskog GMR 1735
Thomas Öman Nyland 29 8 gift
Lego Karl af Rotan praesent: d: 9 Sept: 1727

30. EMR 1743
Mattz Dragon - 25 1½ -

30. Lapby GMR 1747
Thomas Öhman
död blefwen d: 11 Decembr: 1741: i stället har Rotan wid Recreuterings mötet i Helsingfors d: 11 Martj 1742 praesenterad Lego Karl:
Matz Dragon Nyland 28 5 ogift?

30. Lappby BCMR 1758
Jonas Barck Tafwastl: 20 1 ogift
Commenderad til Pommern

30. Lappby GMR 1767
Matts Dragon
förafskiedad år 1757 d: 29 aug: i stället samma dag antagen fri volont:
Jonas Bark
som år 1757 blifvit fången och therifrån eij återkommit, i stället antagen år 1765 den 26 Septemb:
Johan Trogen - - - -

30. Lappby GMR 1778
Johan Trogen
förafskiedad vid besichtnings och Cassations Munstringen den 9 martii 1773. Samma år den 26 aprill i stället antagen Legokarlen
Nils Öfverström Nyl: 31 5⅙ gift

30. Lappby GMR 1782
Nils Öfverström Nyl:ng 35 9⅙ 5 8 gift

30. Lappby GMR 1785
Nils Öfverström Nyl: 38 12⅙ 5 8 gift

30. Lappby GMR 1790
Niels Öfverström Nyl: 43 15½ 5 8 gift

30. Lappby GMR 1795
Nils Öfverström Nylän: 46½ 20½ 5 8 gift

30. Lappby GMR 1800
Nils Öfverström Nylännin: 51½ 27 5 8 gift
Commenderad på Gräntzvagt

30. Lappby GMR 1804
Nils Öfverström Nylänning 55½ 31 5 8 gift
Gammal och orklös, får afsked och anmäles till underhåll såsom den med beröm bivistat Kriget

FLFK 1810-1812
30. Joh: God Sold: Afpoleterad till Sjukhuset d: 17 Aprill, aflönt från och med samma dag – Tillfrisknad, återk: till Comp: d: 1
Maij – Aflönt från och med samma dag till och med d: 20 Junii – då återigen till Sjukhuset.

Kyrkslätt KB 1807-1812 I, pag.139, Evitskog, Soldaten
Johan God 1/5 1780
Eva Stina ho. 13/7 1771
Maria dr. 1806 +1809
Eric Johan Son 1811
(Familjen bodde kvar i torpet ännu 1812)

Sammanfattning
30. Evitskog / Lappböle
Hans Rafvalsman 1704-8.6.1726 varit fånge i Ryssland, underhåll
Thomas Öhman 9.9.1727-11.12.1741 Död i fält
Matts Dragon 11.3.1742-29.8.1757
Jonas Bark 29.8.1757-senare 1757 Fången i Pommern, död
Johan Trogen 26.9.1765-9.3.1773
Nils Öfverström 26.4.1773-25.6.1804 underhåll
Johan Jöransson God 25.6.1804-17.9.1809 Överlevde kriget