DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC029 Petäjärvi

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Petäjärvi: Johan Michelsson Nickilä, Lillkanskog: Hans Nielsson Twärin, Kylmälä: Jöran Simonsson Bengtas

29. Pättäjäfwi GMR 1726
Jacob Tallberg Tafwastland 23 3 gift
nylegd, af Rothan praesenterad d: 23 Januari 1723

29. Pättäjärfwj GMR 1735
Jacob Talberg Tafwastl: 33 13 gift

29. EMR 1743
Anders Bergman - 28 3½ -

29. Pättäjerfvi GMR 1747
Jacob Talberg
bekommit Interims afsked d: 12 Septbr: 1739, då Rotan praesenterad Lego Karl:
Anders Bergman Nyland 33 8 gift

29. Petäjärfwi BCMR 1758
Anders Bergman Nyl: 43 18 gift
Commenderad til Pommern

29. Petajerfvi GMR 1767
Anders Bergman Nyl: 52 27 gift
Karlen hör illa och skadad til sin hällsa af strapasier vid finska och skånska Campagn: altid stält sig väl, får afskied, anmäles til enckelt underhåld

29. Pätäjärfvi GMR 1778
Anders Bergman
erhölt afskied vid sidsta Generalmunstringen den 10 octobr: 1767. I stället den 6 Novembr: samma år antagen Legokarlen
Johan Bergman Nyl: 31 10½ gift

29. Pätäjerfvi GMR 1782
Johan Bergman Nylänning 35 14½ 5 10 gift

29. Petäjärfvi GMR 1785
Johan Bergman Nyl: 38 17½ 5 10 gift

29. GMR 1790 Petäjärvi saknas

29. Pätäjärfvi GMR 1795
Henric Älf Nylän: 27½ 6½ 5 7 gift
Svag, undermålig, får Afskied

29. Petäjärfvi GMR 1800
Henric Elf
erhöll Afskied den 26 Junii 1795 vid Munstringen å Helsingmalm. I stället antagen och approberad vid Recruteringen den 12 Februarij 1796 drengen
Johan From
död den 27 Februarij 1796. I stället vid Recruteringen den 13 Martij 1797 approberades Legokarlen
Henric Lönn Nylänninge 34 4 5 8 ogift

29. Pätäjerfvi GMR 1804
Henrik Lönn Nylänning 38 8 5 8 gift

FLFK 1810-1812
29. Hend: Lönn Sold: (ingen kommentar)

Kyrkslätt KB 1807-1812 I, pag.161, Petäjärfvi, Soldaten
+Henric Lönn med armén 5/7 1764 +11/3 1810
Greta Stina Carlsdr. ho. 9/4 1765
Maja Lena dr. 1793
Michel Son 1794
Henr: Joh: Son 1797
Eva Stina dr. 1799
Gabr: Son 1805
Carl Gustaf Son 1808
(Henric Lönn återkom från kriget illa sårad och dog av sina skador 1810. Familjen bodde kvar i torpet ännu 1812)

Sammanfattning
29. Petäjärvi
Jacob Tallberg 23.1.1723-12.9.1739
Anders Bergman 12.9.1739-10.10.1767 enkelt underhåll
Johan Bergman 6.11.1767-1788 Död i fält
Henric Elf 1789-26.6.1795
Johan From 12.2.1796-27.2.1796 Död
Henric Lönn 13.3.1797-17.9.1809 Återkom men ”död af undfångna blessyrer vid armén” 11.3.1810


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Petäjärvi Kyrkslätt Nyland. Historisk karta (Nr.22: Soldatåkern med intill varande torp): Läs mera...