DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC028 Överkurk

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Överkurk: Erich Michelsson Michels, Erich Hansson Mårtens

28. Öfwerkurk GMR 1720
Johan Päntinen Österbotn 16 3 ogift

28. Öfwerkurck GMR 1726
Joh: Bentinen
bekommit deß afskied sedan sidsta Gen: Munstringen d: ? Novembr: 1721, i ställe ur fångenskapet hemkomne d: 31 Decembr: samma åhr
Joh: Mörtnäs Ljfland 46 21 gift

28. Öfwerkurk GMR 1735
Johan Mörtnäs Lijfland 56 31 gift

28. EMR 1743
vacant
förra Karlen död hemma på Rotan, nu antagen Reserve Karl:
Petter Mörtnäs - 20 - -
en annan Rota har lämbnat denne Res: Karl

28. Öfwerkurk GMR 1747
Johan Mörtnäs
död blefwen d: 8 Sept:br: 1742, i stället har Rotan åhr 1743 d: 29 Sept:br: stält Lego Karl:
Petter Mörtnäs Nyland 24 4 ogift

28. Öfwerkurck BCMR 1758
Petter Mörtnäs Nyl: 34 14 gift
Commenderad til Pommern

28. Öfverkurck GMR 1767
Petter Mörtnäs Nyl: 43 24 gift

28. Öfverkurck GMR 1778
Petter Mörtnäs Nyl: 55 35 gift
bivistat Skånska Campagnen samt den Pommerska i 5 år.
Gammal ock Siuklig, Bevistat svenska Campagnen samt Pommerska Kriget i fem år, får afskied ock Recommenderas till underhåll, i dennes ställe insättes Sonen Gustav Pettersson Mört som Approberes

28. Öfverkurck GMR 1782
Petter Mörtnäs
I stället Antagen den 30 Junii 1778 Approberade Vargerings Karlen från N:o 14 af Vargerings N:rn
Gustaf Mört Nylänning 25 4 5 6 ogift

28. Öfverkurk GMR 1785
Gustaf Mört Nyl: 28 7 5 6 gift
Commenderad på Sveaborg

28. GMR 1790 Överkurk saknas

28. Öfver Kurck GMR 1795
Jonas Kjelin Nylän: 30 6 5 7 gift

28. Öfverkurk GMR 1800
Jonas Kielin Nylänninge 35 11 5 7 gift

28. Öfverkurck GMR 1804
Jonas Kiellin 39 15 5 7 gift

FLFK 1810-1812
28. Jonas Kjelin Sold: Tillskjuknad (sic!) d: 20 Junii, Aflönt med s.d.
Tillfrisknad, återkommen till Compag: d: 1 Julii från
Lazarettet, aflönt vid Comp: från och med samma dag

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.101, Öfverkurk, Soldaten
+Jonas Kjellin 1765 +1808
Maja Stina Henricsdr. ho. Enka 6/3 1764
And: Johan Son 1794
+Carl Gust: Son 1797 +1809
Maria Elisab: dr. 1800
Anna Lovisa dr. 1792
Lena Christina dr. 1804

Sammanfattning
28. Överkurk
Johan Päntinen (Penttinen) 1717-0.11.1721
Johan Mörtnäs 31.12.1721-8.9.1742 Död i fält
Petter Mörtnäs 29.9.1743-30.6.1778
Gustaf Mört 30.6.1778-ca.1789 Död i fält?
Jonas Kjellin 1789-1808 Död i fält