DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC027 Österby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Österby: Mattz Eskellsson Torn, Anders Michelsson Nystugu, Erich Hindersson Lång (borde vara Anders Hindersson Lang)

27. Österby GMR 1720
Simon Hofwiainen Österbott: 27 4 ogift

27. Österby GMR 1726
Simon Hofviainen
bekommit deß afskied sedan sidsta General Munstringen d: ? Novembr: 1721, i stället har Rothan praesenterat d: 23 Januari 1723 Lego Karlen
Joh: Lång Swerige 23 3 gift

27. Österby GMR 1735
Johan Lång
Död d: 7 Octobr: 1734, i stället af Rotan praesent: d: 16 Maii 1735 Lego drängen
Johan Östersiö Nyland 21 ¼ gift

27. EMR 1743
Johan Östersiö - 29 8 ¼ -

27. Österby GMR 1747
Johan Östersiö Nyland 33 12 ¼ gift

27. Österby BCMR 1758
Johan Östersiö Nyl: 43 22 gift
Commenderad til Pommern

27. Österby GMR 1767
Johan Östersiö
dödt 1758 den 26 Aprill, i stället antagen 1759 den 23 Martii
Johan Siöström Nyl: 43 8 gift

27. Österby GMR 1778
Johan Siöstrand
förafskiedad vid besichtnings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773, samma år den 26 Aprill i stället antagen Legokarlen
Eric Österman Nyl: 24 5 gift
(Enligt KB hette förre soldaten Johan Siöstrand och föregående GMR:s anteckning Siöström torde vara felskrivning då ingen anteckning finns om namnbyte)

27. Österby GMR 1782
Eric Österman Nylänning 28 9 5 8 gift

27. Österby GMR 1785
Eric Österman Nyl: 31 12 5 8 gift
Commenderad på Sveaborg

27. GMR 1790 Österby saknas

27. Österby GMR 1795
Eric Österberg
drunknadt den 28 Maij 1792 och i stället insatt till ordinarie Soldat Rotans approberade Reserve den 4 Junij 1792
Gabriel Berg Nyl: 24½ 3 5 7 ogift
(Den förre karlens namn skall vara Österman, inte Österberg vilket är en felskrivning)

27. Österby GMR 1800
Gabriel Berg Nylänninge 29½ 9¼ 5 7 gift

27. Österby GMR 1804
Gabriel Berg Nylänning 33½ 13¼ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
27. Gustaf Berg Sold: Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808, aflönt
med d: 10 s.m.
(förnamnet blivit förvanskat. Skall vara Gabriel)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.91, Österby Husfolk, Soldaten
Gabriel Berg 15/12 1770
Christina Sundstén ho. 31/12 1764
Maja Stina dr. 1793
Ulrica dr. 1799
(Bodde kvar på torpet ännu 1812)

Sammanfattning
27. Österby
Simon Hofwiainen (Huoviainen) 1716-0.11.1721
Johan Lång 23.1.1723-7.10.1734 Död
Johan Östersiö 16.5.1735-26.4.1758 Död i fält
Johan Siöstrand 23.3.1759-9.3.1773
Eric Österman 26.4.1773-28.5.1792 Drunknat
Gabriel Berg 4.6.1792-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för Soldathagen i Österby Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...