DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC026 Kvarnby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Kvarnby: Johan Ersson Siggurs, Johan Mattsson Finne, Erich Michelsson Buras

26. Qwarnby GMR 1726
Olof Frisk Jemptland 27 8 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt understucken af H: Gref Ferssens Drag:e Regemente

26. Qwarnby GMR 1735
Olof Frisk Jemtland 36 18 gift

26. EMR 1743
Anders Qvarnbom - 29 3 -

26. Quarnby GMR 1747
Olof Frisk
blifwit Profås wid Majorens Comp: af detta Regemente d: 22 Decembr: 1740, har den Rotan samma dag willigt i stället praesenterad Lego Karl:
Anders Quarnbom Nyland 33 7 gift

26. Qwarnby BCMR 1758
Anders Qvarnbom Nyl: 43 17 ogift
Commenderad til Pommern

26. Qvarnby GMR 1767
Anders Qvarnbom
dödt 1758 d: 26 Martii, i stället antagen samma år den 18 Julii
Jöran Qvarnström Nyl: 35 10 gift

26. Qvarnby GMR 1778
Jöran Qvarnström Nyl: 46 20 gift
Krasslig ock Svag, på begiäran får afskied och i dess ställe antages ock Approberes Sonen Anders Eric Flinck

26. Qvarnby GMR 1782
Jöran Qvarnström
I stället antagen den 30 Junii 1778 Approberade Vargerings Karlen från N:o 13 af Vargerings Nummern
Anders Flinck Nylänning 26 4 5 6 ogift

26. Qvarnby GMR 1785
Anders Flinck Nyl: 29 7 5 6 gift
Commenderad på Sveaborg

26. Qvarnby GMR 1790
Anders Flinck Nyl: 34 11½ 5 6 ogift

26. Qvarnby GMR 1795
vice Corporal
Anders Flinck Nyl: 37½ 15½ 5 6 gift

26. Qvarnby GMR 1800
Premier Corporal
Anders Flinck Nylänn: 43½ 22 5 6 gift
Commenderad på Gräntzvagt

26. Qvarnby GMR 1804
Premier Corporal
Anders Flinck Nylänning 47½ 26 5 6 gift

FLFK 1810-1812
26. Anders Flink Corp: Blesserad, afpoleterad till Uleåborgs Lazarett d: 24
Aprill 1808. aflönt vid Compag: till och med d: 27 s.m. Frisk återkommen från lazarettet d: 9 Junii 1808.
aflönt från och med d: 11 s.m.

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.67, Qvarnby, Corporalen
+Anders Flinck vid armén 7/4 1756
+Maria Johansdr. ho. 1755 +1809
Johan Son 1790
Maja Lisa dr. 1792
(Flinck dött antingen 1808 el. 1809. Barnen utflyttade 1810 respektive 1809)

Sammanfattning
26. Kvarnby
Olof Frisk 12.10.1721-22.12.1740 profoss i Majorens komp.
Anders Qvarnbom 22.12.1740-26.3.1758 Död i fält
Jöran Qvarnström 18.7.1758-30.6.1778
Anders Eric Flinck 30.6.1778-1808/1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Kvarnby Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...