DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC025 Ingels

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Ingels: Hindrich Larsson Finne, Erich Jacobsson, Pär Nemb:, Smedsby: Anders Ersson Blinck

25. Ingells GMR 1726
- - - - -
Rotan berättar sig Städslat Karl som är siuk hemma.

25. Ingells GMR 1735
Sam: Ingbergh Nyland 33 8 gift
Lego Karl af Rotan praesent: d: 9 September 1727.
Commenderad uti Friedrichshamn

25. EMR 1743
Johan Ingberg - 31 1½ -

25. Ingels GMR 1747
Samuel Ingberg
död d: 18 Novembr: 1741: i stället har Rotan praesenterad d: 26 Martj 1742 wed Recreuteringz mötet i Helsingfors Lego Karl:
Johan Ingberg Tawastland 35 5 gift
Siuk i qwarteret, berättas eljest wara god

25. Ingells BCMR 1758
Johan Ingberg Tavastl: 45 15 gift
Commenderad til Pommern

25. Ingels GMR 1767
Johan Ingberg
fådt afskied 1761 den 20 aprill, i stället antagen 1762 den 10 Martii
Johan Sahlström Nyl: 30 5 gift

25. Ingels GMR 1778
Johan Sahlström
förafskiedad vid besichtnings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773. I stället hit flyttad ifrån N:o 23 den 30 aprill 1773, Fourieren med Corporals Lön
Christ: Roth
som den 30 Junii 1777 avancerat till Förare, hvilcket förut är nämdt och i deß ställe samma dag befordrad, vollontairen ifrån N:o 56
Johan Wilhelm Nordberg
som den 28 Martii 1778 erhållit befordran till Sergeant med Lön vid detta Compagnie. I stället insatt såsom minderårig vollont: den 21 aprill 1778
Carl Magnus Tigerstedt - - - -

25. Ingils GMR 1782
Vollontairen
Carl Mag: Tigerstedt
Transporterad til N:o 41 vid detta Compagnie den 1 Julii 1778 och S: D: i stället hit insatt Approberade Vargerings Karlen från N:o 10 af Vargerings Nummern
Anders Ekros Nylänning 26 4 5 9 ogift

25. Ingels GMR 1785
Anders Ekroos Nyl: 29 7 5 9 ogift
Commenderad på Sveaborg

25. GMR 1790 Ingels saknas

25. Ingels GMR 1795
Anders Ekroos Nyl: 37½ 15½ 5 9 gift

25. Ingels GMR 1800
vice Corporal
Anders Ekroos Nylänn: 43½ 22 5 9 gift
har bråck, får afskied

25. Ingels GMR 1804
Anders Ekroos
Erhöll afskied den 30 Junii 1800 vi General Munstringen å Helsingemalm; I dess ställe antagen och aproberad vid Recruteringen d: 9 Februarii 1801 Legokarlen
Johan Stor Nylänning 23 4 5 9 ogift

FLFK 1810-1812
25. saknas

Kyrkslätt KB II, pag.57, Ingells, Soldaten
Johan Stor till Gästerby 12/3 1781
Greta Stina Leander 14/2 1786
(paret flyttade ut ur torpet 1809)

Sammanfattning
25. Ingels
vakant 1721-9.9.1727
Samuel Ingberg 9.9.1727-18.11.1741 Död
Johan Ingberg 26.3.1742-20.4.1761
Johan Sahlström 10.3.1762-9.3.1773
Christian Roth 30.4.1773-30.6.1777 till förare
Johan Wilhelm Nordberg 30.6.1777-28.3.1778 till sergeant
Carl Magnus Tigerstedt 21.4.1778-1.7.1778 minderårig, till N:o 41
Anders Ekroos 1.7.1778-30.6.1800
Johan Stor 9.2.1801-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Ingels Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...