DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC024 Ytterkurk

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Ytterkurk: Pär Erichsson, Smedsby: Anders Ersson Måsabacka

24. Ytterkurck GMR 1726
Anders Lådman Södermanland 29 9 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt understucken af H: Gref Ferssens De Regemente

24. Ytterkurk GMR 1735
Anders Lodman
Avancerat till Corporal d: 2 Junij 1731 och N:o 108 af detta Compagnie, i stället Rotan praesenterat d: 14 Jan: 1732 lego drängen
Erich Kurcksten Åbo Lähn 31 3¾ gift
Commenderad uti Friedrichshamn

24. EMR 1743
Erich Kurcksteen - 39 11¾ -

24. Ytterkurk GMR 1747
Erik Kurksten Åbo Lähn 43 15¾ gift

24. Ytter Kurck BCMR 1758
Erich Söderberg Nyl: 29 3 gift
Commenderad til Pommern

24. Ytterkurck GMR 1767
Eric Kurcksten
fådt afskied 1755 d: 1 Martii, I stället samma dag antagen
Eric Söderberg
dödt 1758 d: 7 Maji, i stället antagen 1759 d: 23 Martii
Eric Ytterberg Nylänninge 35 8 gift

24. Ytterkurck GMR 1778
Eric Ytterberg Nyl: 46 19¼ gift
Har fel i Ryggen, på begiäran får Afskied,, ock i dess ställe antages ock approberes Sonen Carl Fors i Samma Nummer

24. Ytterkurck GMR 1782
Eric Ytterberg
Carl Fors Nylänning 25 4 5 8 ogift
som var Approberad Vargerings N:o 9, den 30 Junii 1778 insatt

24. Ytter Kurck GMR 1785
Carl Fors Nyl: 28 7 5 8 ogift
Commenderad på Sveaborg

24. GMR 1790 Ytterkurk saknas

24. Ytter Kurck GMR 1795
Carl Forss Nylän: 36½ 15½ 5 8 gift

24. Ytter Kurck GMR 1800
Carl Forss Nylänninge 42½ 22 5 8 gift

24. Ytterkurck GMR 1804
vice Corporal
Carl Forss - 46½ 26 5 8 gift

FLFK 1810-1812
24. Carl Forss Sold: Afpoleterad d: 30 Junii 1808

Kyrkslätt KB 1807-1812
Carl Forss kunde inte återfinnas efter år 1805 eller 1806.

Sammanfattning
24. Ytterkurk
Anders Lådman 12.10.1721-2.6.1731 korpral, till N:o 108
Erich Kurksten 14.1.1732-1.3.1755
Eric Söderberg 1.3.1755-7.5.1758 Död i fält?
Eric Ytterberg 23.3.1759-30.6.1778
Carl Forss (son till föregående) 30.6.1778-30.6.1808 oklart om han överlevde