DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC023 Överby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Överby: Hindrich Sigfredsson Kusa, Hens Ersson Rafvals

23. Öfwerby GMR 1726
Corporal
Joh: Giest
Degraderad till gemen uthj December Månad 1721, till N:o 120, i stället samma dag den uthur fångenskapet hemkomne Corpor:
Jacob Bredslät Nyland 41 21½ gift

23. Öfwerby GMR 1735
Corporal
Jacob Bredslätt Nyland 51 23 gift

23. MR 1743
2:dra Corporal
Hinrich Groth - 46 32 -

23. Öfwerby GMR 1747
Corporal
Jacob Bredslätt
död blefwen d: 17 Martij 1736, i stället är blefwen hitt flytat d: 29 dito ifrån N:o 61 Corporalen
Hindrich Groth Lifland 50 36 gift

23. Öfwerby BCMR 1758
Furieren
Carl Fried: Licin - - - -
Commenderad til Pommern

23. Öfverby GMR 1767
Corporal
Hinric Groth
förafskiedad 1750 den 13 Decembr:I stället samma dag hit avancerad ifrån volonteur vid Helsinge Comp:
Johan Reinh: Bucht
som 1754 blifvit transporterad till förberörde Compag: Hvarifrån Corporalen med Fouriers Caracteur åter blifvit hit transporterad
Carl Fried: Lecin
fången år 1757 och därstädes dödt, i stället 1759 den 1 Februarii antagen till Corporal afskiedade Trumslagaren ifrån Biörneborgska Regementet
Christian Roth Biörneb: 32 8 ogift
som sedan 1760 d: 5 Maji erhållit Rustmästare Caracteur

23. Öfverby GMR 1778
Corporal
Christian Roth
Transporterad till N:o 25 den 30 aprill 1773. I stället den 23 Junii samma år antagen Legokarlen
Petter Öfverberg Nyl: 28 5 gift

23. Öfverby GMR 1782
Petter Öfverberg Nylänning 32 9 5 9 gift

23. Öfverby GMR 1785
Petter Öfverberg Nyl: 35 12 5 9 gift

23. Öfverby GMR 1790
Hans Blad Nyl: 31 1 5 6½ -

23. Öfverby GMR 1795
Hans Blad Nyl: 36½ 6½ 5 6½ gift
Sjuklig, Svag, Klen, oförmögen till Krigs tjenst, får afskied.

23. Öfverby GMR 1800
Hans Blad
erhölt afskied den 26 Junij 1795 vid Munstringen å Helsingmalm. Rotan vacant för Stats värcket, sedermera enligt Ordres Rotans approberade vargerings Karl insatt den 15 Martij 1798
Johan Krats Nyl: 23 4⅓ 5 8 ogift

23. Öfverby GMR 1804
Johan Kratts Nylänning 28 8⅓ 5 8 gift
Sjuk enligt Attest

FLFK 1810-1812
23. Johan Kratz Sold: Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.405, Öfverby, Soldaten
Joh: Kratts finsk 13/6 1776
Stina And:dr. ho. Finsk 1777
Maria dr. 1799
Johan Son 1808
(familjen flyttade 1810 ur torpet)

Sammanfattning
23. Överby
Johan Giest 1702-0.12.1721 till N:o 120
Jacob Bredslätt 0.12.1721-17.3.1736 Död, varit fången
Hindrich Groth 29.3.1736-13.12.1750
Johan Reinhold Bucht 13.12.1750-1754 från & till Helsinge komp.
Carl Friedric Lecin 1754-1757 fången & död i Pommern
Christian Roth 1.2.1759-30.4.1773 till N:o 25
Petter Öfverberg 23.6.1773-ca.1789 Död
Hans Blad 1789-26.6.1795
Johan Kratts 15.3.1798-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Överby Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...