DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC022 Smedsby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Smedsby: Johan Michelsson Stolas, Erich Ohlsson Jussas, Hans Ersson Ollas

22. Smedzby GMR 1720
Mattz Bagare Österbott: 16 3 Ogift

22. Smedzby GMR 1726
Mattz Bagare
bekommit deß afskied sedan sidsta Gen: Munstr: d: 16 Jan: 1722, i stället sattes den på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hijt Transport: af H. Gref Ferssens De Regemente
Jonas Gran Westmanland 38 13 gift
Karlen effter H: Majorens och officerarnes berättelse och giör ingen särdeles tiänst, får afskied

22. Smedsby GMR 1735
And: Stenman Nyland 28 8 gift
af Rotan nylegd d: 9 Septembr: 1727
Commenderad uti Friedrichshamn

22. MR 1743
vacant
den förra Karlen död i Mäntlax, nu antagen Reserve Karlen
Johan Stenman - 34 - -

22. Smedzby GMR 1747
Anders Stenman
död d: 15 Juni 1742, i stället är blefwen antagen d: 29 Sept: 1743 den af rotan då praesednt: lego Karl:
Johan Stenman Dorpt stad 38 4 gift

22. Smedsby BCMR 1758
Johan Johanss: Stenman Nyl: 19 1 ogift
Commenderad til Pommern

22. Smedsby GMR 1767
Johan Stenman
förafskiedad 1757 den 20 aug: i stället samma dag antagen
Johan Stenman Nyl: 28 10 gift
Karlen Klagar öfv: något fel i armen, men står tils vidare

22. Smedsby GMR 1778
Johan Stenman Nyl: 39 21 gift
Bivistat hela Pommerska Kriget, warit 2 år fången och ransonerat sig sielf, blesserad i högra armen och på vänstra sidan i halsen.
Af undfådde blesurer felachtig i högra Armen ock vänstra Sidan i Halsen, Bevistat hela Pommerska Kriget, varit fången, ransonerat sig sielf ock af blessurerne nu otjenlig till vidare Krigs tjenst, får afskied ock Recommenderas till underhåll emedan han för sina blesurer är oförmögen at förtjena sig födan.

22. Smedsby GMR 1782
Johan Stenman
i stellet antagen den 30 Junii 1778 Approberade Vargerings Karlen från N:o 1 af Vargerings Nummern
Johan Bom Nylänning 31 4 5 9 ogift

22. Smedsby GMR 1785
Johan Bom Nyl: 34 7 5 9 ogift
Commenderad på Sveaborg

22. Smeds By GMR 1790
Johan Bomm Nyl: 40 11½ 5 9 gift

22. Smedsby GMR 1795
Johan Bomm Nylän: 43½ 16¼ 5 9 gift
Sjuk i Lägrett

22. Smedsby GMR 1800
Johan Bom Nylänninge 49½ 22 5 9 gift
Commend: på Gräntzvagt

22. Smedsby GMR 1804
Johan Bohm Nylänning 54½ 26 5 9 gift
Sjuk enligt attest

FLFK 1810-1812
22. Johan Bohm Sold: Afpoliterad till Töls d: 16 febr: 1808

Kyrkslätt KB 1807-1812 I, pag.143, Evitskog, Soldaten
Johan Bohm 6/2 1753
Anna Henricsdr. ho. 15/1 1753
Maja Lisa dr. 1791
Gustaf Son 1786
(i torpet ännu 1811)

Sammanfattning
22. Smedsby (Torpet låg i Evitskog åtminstone under senare delen av perioden)
Mattz Bagare 1717-16.1.1722
Jonas Gran 16.1.1722-8.6.1726
Anders Stenman 9.9.1726-15.6.1742 Död i fält
Johan Stenman 29.9.1743-20.8.1757
Johan Johansson Stenman 20.8.1757-27.6.1778 Underhåll
Johan Bohm 30.6.1778-17.9.1809 Överlevde kriget