DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC021 Kvis

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Kvis: Hans Andersson Stor-Kvis, Abraham Johansson Lill-Kvis, Gillobacka: länsman Pär Ohlsson

21. Qwiß GMR 1720
Jacob Blomma Österbott: 22 5 Ogift

21. Qwiß GMR 1726
Jacob Blomma
bekommit sedan afskied? Wed General Munstringen ??? 1721, i stället har Rothan d: 23 Jan: 1723 praesenterat Lego Karlen
Jöran Gilloback Åbolähn 27 2 gift

21. Qwijß GMR 1735
Jöran Gilloback Åbo lähn 37 12 gift

21. MR 1743
Johan Lagman - 36 1½ -

21. Quis GMR 1747
Jöran Gillobak
död blefwen d: 3 Janu: 1742, i stället är wid Recreuteringz mötet i Helsingfors d: 11 Martj 1742 antagen den af Rotan praesenterade lego Karl:
Johan Lagman Nyland 39 5 gift

21. Qwijs BCMR 1758
Axel Qvickström Nyl: 20 1 ogift
Commenderad til Pommern

21. Qvis GMR 1767
Johan Lagman
fådt afskied 1757 den 20 aug: i stället samma dag antagen
Axel Qvikström Nyl: 29 10 gift

21. Qvis GMR 1778
Axel Qvickström Nyl: 41 21 gift
Befordrad till Corporal vid Rote Lön den 9 Junii 1773 och bivistat hela Pommerska Kriget

21. Qvis GMR 1782
Corporal
Axell Qvickström Nylänning 45 25 5 10 gift

21. Qvis GMR 1785
pr. Corp:(oral)
Axell Qvickström Nyl: 48 28 5 10 gift
och erhölt 1ta Corporals Lön den 8 Junii 1783

21. GMR 1790 Kvis saknas

21. Qvis GMR 1795
Premier Corporal
Axell Qvickström Nyl: 57 37 5 10 gift

21. Qvis GMR 1800
Premier Corporal
Axel Qvickström Nylänninge 62½ 43 5 10 gift
Gammal, tient hederligt, får afskied med anmälan till dubbelt under håll så vida med utmärkt beröm bivistat Kriget

21. Qvis GMR 1804
Axel Qvickström
Erhöll afskied den 30 Juni 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm; I dess ställe hit transporterad Premier Corporalen d: 1 Julii 1800 N:o 126 med 6 Corporals Lön
Axel Erik Winqvist Nylänning 34 14 5 10 gift

FLFK 1810-1812
21. Axel Winqvist Corp: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 I, pag.319, Qvits, Corporalen
Axel Eric Winqvist 21.6.1771
Anna Cathrina Eliædr. ho. 17.11.1772
Ulrica dr. 1805
Axel Son 1809
(Familjen bodde kvar ännu 1812 i torpet)

Sammanfattning
21. Kvis
Jacob Blomma 1715-1721
Jöran Gilloback 23.1.1723-3.1.1742 Död
Johan Lagman 11.3.1742-20.6.1757
Axel Qvickström 20.6.1757-30.6.1800 dubbelt underhåll
Axel Erik Winqvist 1.7.1800-1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Kvis Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...