DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC020 Hindersby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Hindersby: Erich Hindersson, Johan Jöransson Bisars, Masaby: Hans Johansson Nisnicka, Jolkby: Thomas Mårtensson

20. Hindersby GMR 1726
Johan Bonde Nyland 31 2 gift
nylegd, af Rothan presenterat d: 15 Novembr: 1723

20. Hindersby GMR 1735
Joh: Bonde Nyland 41 12 gift

20. EMR 1743
Johan Bonde - 49 20 -

20. Hindersby GMR 1747
Johan Bonde Nyland 53 24 gift

20. Hindersby BCMR 1758
Hindrich Hindsberg Nyl: 28 8 gift
Commenderad til Pommern

20. Hindersby GMR 1767
Johan Bonde
dödt 1748 den 14 Septembr: I stället antagen 1750 den 11 Januarii
Hinric Hindsberg Nyl: 37 17 gift

20. Hindersby GMR 1778
Hinric Hinsberg Nyl: 48 28½ gift

20. Hindersby GMR 1782
Hinric Hinsberg Nylänning 52 32½ 5 5½ gift
gammal och numera till vidare tienst oförmögen, bevistat Kriget, får afsked, tillstyrckes underhåll

20. Hindersby GMR 1785
Henric Hinsberg
Den 30 Julii 1782 i stället hit flyttad ifrån nyssnämnde N:o 97 Corporalen men 1te Corporals Lön
Carl Gustaf Nordberg
som den 8 Junii 1783 är härifrån flyttad till 5te Corporals Lön och N:o 97 vid detta Compagnie: samma dag hit insatter , som minderårig Volontaire
Lars Johan Hästeskoo - 4⁷⁄₁₂ 2 - - -

20. GMR 1790 Hindersby saknas

20. Hindersby GMR 1795
Johan Grip Nylän: - 6½ 5 8 gift
approberad den 23 Martij 1791 vid Recruteringen i Helsingfors
(saknar ålder! Enligt KB var han född 25/3 1769)

20. Hindersby GMR 1800
Johan Grip Nylänninge - 12 5 8 gift

20. Hindersby GMR 1804
Johan Grip
Transporterad D: 21 augusti 1800 till N:o 44. I dess ställe samma dag insatt Rotens aproberade vargerings Karl
Carl Stursk - 37 14 5 7 gift

FLFK 1810-1812
20. Carl Stursk Sold: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.444, Hindersby, Soldaten
Carl Stursk tienar i Jolkby 1810 1769
+Stina Ericsdr. ho. 13/3 1755 +25/3 1812
Eva Carolina dr. 1795
Carl Anders Son 1799
(Stursk och barnen utflyttade efter 1812)

Sammanfattning
20. Hindersby
Johan Bonde 15.11.1723-14.9.1748 Död
Henric Hindsberg 11.1.1750-27.6.1782 underhåll
Carl Gustaf Nordberg 30.7.1782-8.6.1783 till N:o 97
Lars Johan Hästeskoo 8.6.1783-ca.1790 minderårig (ej på torpet)
Johan Grip 23.3.1791-21.8.1800 till N:o 44
Carl Stursk 21.8.1800-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för Hindersby soldattorpet som är i Jolkby vid bygränsen till Hindersby Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...