DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC019 Munkkulla

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Munkkulla: Johan Andersson Erlas, Erich Thomasson Broo, Mårten Ersson Laggar, Finnsbacka: H. Johan Lagus

19. Munckulla GMR 1726
Johan Wijkström Österbotten 29 8½ gift
hjt Transporterat af Hällsinglandz Regemente wed General Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721

19. Munckulla GMR 1735
Johan Wijkström Österbotn 39 19 gift

19. EMR 1743
Hindrick Wijkström - 31 1½ -

19. Munckulla GMR 1747
Johan Wijkström
för deß oförmögenhet till widare Krigz tienst, fådt Interims afsked d: 26 Martj 1742: i stället har Rotan Samma dag praesenterad Lego Karl:
Hindrik Wikström Nyland 34 5 gift

19. Munckulla BCMR 1758
Henrich Erling Nyl: 21 2 -
Commenderad til Pommern

19. Munckulla GMR 1767
Hinric Wikström
förafskiedat 1756 i Januarii Månad, i stället samma dag antagen
Hinric Erling
fången år 1757 och derifrån eij återkommit
vacant

19. Munkulla GMR 1778
Friedric Erling
antagen den 23 December 1767 och förafskiedad vid besichtnings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773. Samma år den 26 aprill antagen Legokarlen
Daniel Broberg Nyl: 25 5 gift

19. Munckulla GMR 1782
Daniel Broberg Nyl: 29 9 5 7½ gift

19. Munckulla GMR 1785
Daniel Broberg Nyl: 32 12 5 7½ gift

19. GMR 1790 Munkkulla saknas

19. Munkulla GMR 1795
Johan H: Schultz Nyl: 26½ 7½ 5 7 gift

19. Munkulla GMR 1800
Johan Schults Nylänn: 32½ 15⅓ 5 7 gift

19. Munkulla GMR 1804
Johan Skults Nylänning 36½ 19⅓ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
19. Johan Skulltz Sold: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.418, Munkulla, Soldaten
Henr: Joh: Schultz 1766
Lisa Wolström ho. 24/4 1761
Carl Henric Son 1791
Eva Maria dr. 1797
Abrah: Son 1798
Gust: Adolph Son 1803 +1807
Anna Gustava dr. 1807
(Familjen bodde kvar på torpet till 1810 då de flyttade ut)

Sammanfattning
19. Munkkulla
Johan Wijkström 12.10.1721-26.3.1742
Hindrik Wikström 26.3.1742-0.1.1756
Hinric Erling 0.1.1756-1757 Fången i Pommern, död?
Vakant 1757-23.12.1767
Friedric Erling 23.12.1767-9.3.1773
Daniel Broberg 26.4.1773-ca.1785
Johan Henric Schultz 1787-17.9.1809 Överlevde kriget