DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC018 Hilapers

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Hilapers: Erich Ersson, Grundträsk: Ohlof Jöransson Twära, Mattby: Fru Anna Hörling, Träskby: Beata änka

18. Hillapärs GMR 1726
Erich Grönvall Westmanland 33 9 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transporterad af H: Gref Ferssens De Regem:te

18. Hillapärs GMR 1735
Eric Grönvall Wäßmanl: 42 19 gift

18. MR 1743
Erick Grönvall - 51 27 -

18. Hilapärs GMR 1747
Erik Grönvall Wäßmanland 55 31 gift

18. Hilapärs BCMR 1758
Johan Parad Nyl: 23 5 ogift
Commenderad til Pommern

18. Hilapärs GMR 1767
Eric Grönvall
förafskiedad 1750 den 11 Januarii, i stället antagen 1753 d: 14 Januarii
Johan Parad Nyl: 32 14 gift
Skyt af ett Skott i högra axlen under Pommerska Campag:, blif:t fången och Ransoneradt sig sielf, får afskied med enckelt underhåll

18. Hilapärs GMR 1778
Johan Parad
erhållit afskied vid sidsta General Munstring den 10 October 1767. I stället den 5 Januarii 1768 antagen Legokarlen
Johan Hammar Nyl: 29 10½ gift

18. Hilapärs GMR 1782
Johan Hammar Nylänning 33 14½ 5 9 gift

18. Hilapärs GMR 1785
Johan Hammar Nyl: 36 17½ 5 9 gift

18. Hilapers GMR 1790
Johan Hammar Nyl: 41 22 5 9 gift

18. Hilapers GMR 1795
Johan Hammar Nyl: 46½ 27½ 5 7 gift
bevistat sista Kriget vid åtskilliga affairer, visat mycken bravur och Välförhållande altid upfördt sig hederligit och väl af Fattiguer under Kriget, nu mera Sjuklig och Kraslig; får afskied med anmälan till underhåld

18. Hilapärs GMR 1800
Johan Hammar
erhölt afskied den 26 Junij 1795 vid Munstringen å Helsingmalm, I stället antagen och insatt till minderårig Volontaire
Michael Brune - - 5 - - ogift

18. Hilapärs GMR 1804
Michael Brun
Minderårig Vollontair, Transporterad d: 30 Junii 1800 till N:o 50. I stället samma dag enl: ordres införd Regements Valthornisten
Georg Dunckel
som d: 16 April 1801 transporterades till N:o 10, som tjenstför Vollont:r i dess ställe d: 2 Junii 1802 interims antogs Legokarlen
Erik Fält
som d: 3 Febr: 1803 vid besigtnings och Cassations munstringen affördes, och i dess ställe samma dag insattes Rotens Aproberade vargerings Karl
Anders Älf Nylänning 31 1⁵⁄₁₂ 5 9 ogift

FLFK 1810-1812
18. And: Elf Sold: afpolit: till Töls Lazaret d: 16 febr: 1808

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.336, Grundträsk, Tvära
Sold:
Anders Elf 1773
Hedvig Carlsdr. ho. 1768
Lovisa Gustava dr. 1797
Johan Gabriel Son 1799
Carl Son 1802
Eva Stina dr. 1803
Fredrica Charlotta dr. 1806
Ulrica dr. 1809
(hela familjen flyttar ut ur torpet 1809)

Sammanfattning
18. Hilapers (torpet i Grundträsk åtminstone i slutet av perioden)
Erich Grönvall 12.10.1721-11.1.1750
Johan Parad 14.1.1753-10.10.1767 enkelt underhåll
Johan Hammar 5.1.1768-26.6.1795 underhåll
Michael Brun 26.6.1795-30.6.1800 till N:o 50
Georg Dunckel 30.6.1800-16.4.1801 till N:o 10
Erik Fält 2.6.1802-3.2.1803
Anders Älf (Elf) 3,2,1803-1809 överlevde kriget