DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC017 Knopps

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Knopps: Hans Nielsson, Vårnäs: Michel Pärsson, Knopps: Anders Ohlsson, Porkala med Storkanskog: Mattz Bertillsson Rembas

17. Knåps GMR 1726
- - - - -
Rotan anskaffar Såldat inom 3 Månader

17. Knåps GMR 1735
Anders Åhrman Tafwastl: 37 8 gift
Commenderad uti Friedrichshamn

17. EMR 1743
Vacant
Karlen död i Helsingfors, nu vacant

17. Knops GMR 1747
Anders Årman
död blefwen d: 24 Febr: 1741, i stället har Rotan praesenterad d: 11 Martj 1742 lego karl:
Thomas Hålberg
som samma åhr d: 6 Sept:br: igenom döden afgådt i hwilkens ställe Rotan praesenterad wid Recreuteringz mötet d: 16 Maj 1747 drängen
Hindrik Johan Kylling Nyland 20 - ogift
står till förbättring

17. Knåps BCMR 1758
Henrich Johan Kylling Nyl: 30 10 gift
Commenderad til Pommern

17. Knåps GMR 1767
Corporal
Hinric Joh: Kylling Nylänninge 40 20 gift
Befordrad 1759 d: 31 Dec: til Corp:

17. Knåps GMR 1778
Corporal
Hinric Johan Kylling
erhållit interims afskied den 6 augusti 1770. Den 17 i samma månad, i stället hit befordrad till Corporal med lön, vollontairen från N:o 38
Adam Friedric Segersvärd Nyland - 4 ogift

17. Knåps GMR 1782
Corporal
Adam Friedrich Segersvärd
Ärhållit transport genom byte till 5te Corporals Lön och N:o 97 den 23 December 1779. S: D: derifrån hit och 1o Corporals Lönen flyttad Fouriern
Gustaf Fred: v: Wright
som åter flyttades härifrån till förenämde 5o Corporals Lön och N:o 97 vid detta Compagnie den 19 December 1781 och S: D: hit och till 1o Corporals Indelning befordrad mindrig årig Vollontairen från N:o 56 vid detta Compagnie
Carl Gustaf Nordberg - 16 10 - - -

17. Knåps GMR 1785
Carl Gustaf Nordberg
Härifrån flyttad till N:o 20 vid detta Compagnie den 30 Julii 1782: Och samma dag hit i stället insatter Compagniets vargernings approberade Karl ifrån vargernings N:o 9
Carl Repken Tysk 28 3 5 6 ogift
Under målig, kan ej antagas

17. GMR 1790 Knopps saknas

17. Knåps GMR 1795
Daniel Lihr Nylän: 30 8½ 5 7 gift

17. Knåps GMR 1800
Daniel Lihr Nylänninge 35 15 5 7 gift
Får afskied på Begäran såsom siuklig

17. Knåps GMR 1804
Daniel Lihr
Erhöll afskied den 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm, I stället samma dag insatt Rotens Aproberade varg: Karl
Carl Håll Carelare 38 15 5 9 gift

FLFK 1810-1812
17. Carl Håll Sold: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.347, Knopps, Skråb, Soldaten
+Carl Håll est vid armén 1763 +
+Greta Andersdr. ho. 1767 +1807
Eva Maria dr. 1798
Anna Sophia dr. 1802 +1806

Sammanfattning
17. Knopps
Anders Åhrman 1727-24.2.1741 Död i fält
Thomas Hålberg 11.3.1742-6.9.1742 Död i fält
Hinric Johan Kylling 16.5.1747-6.8.1770 blev korpral före avsked
Adam Friedric Segersvärd 17.8.1770-23.12.1779 till N:o 97
Gustaf Fredric von Wright 23.12.1779-19.12.1781 till N:o 97
Carl Gustaf Nordberg 19.12.1781-30.7.1782 till N:o 20
Carl Repken 30.7.1782-28.6.1785
Daniel Lihr 1785-30.6.1800
Carl Håll 30.6.1800-1808/1809 Död i fält