DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC016 Getberg

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Getberg: Anders Ersson, Kantvik: Anders Jöransson, Lillestby: Johan Michelsson, Storkanskog: Erich Michelsson Mellangård

16. Gietberg GMR 1726
Hindrich Kantvjk Wijborg 24 2 gift
nylegd, af Rothan praesenterat d: 23 Jan: 1723

16. Gietberg GMR 1735
Hindrich Kantvijk Wijborg 34 12 gift

16. EMR 1743
Vacant
förra Karlen död d: 16 Aug: 1741. Rotan praesenterat nu Res: Karlen
Petter Kantvijk - 37 - -

16. Getberg GMR 1747
Hindrik Kantvik
död blefwen d: 16 Aug: 1741. I stället har Rotan presenterad d: 11 Marti 1742 unga drängen
Gabriel Myrberg
som samma åhr d: 14 april avangerad till Corporal för N:o 66, sedermehra har Rotan presenterad d: 29 Sept:br: 1743 Lego Karl:
Petter Kantvik Nyland 41 4 gift

16. Getberg BCMR 1758
Wilhelm Kant Nyl: 38 1 ogift
Commenderad til Pommern

16. Getberg GMR 1767
Petter Kantvik
förafskiedad 1757 den 29 aug:, i stället samma dag antagen
Wilhelm Kant Nylänning 47 10 gift

16. Getberg GMR 1778
Wilhelm Kant Nyl: 58 21 gift
Bivistat hela Pommerska Kriget
Krasslig ock svag, får afskied

16. Getberg GMR 1782
Wilhelm Kant
Ärhöldt Afskied wid General Munstringen den 30 Junii 1778, S: D: i stället antagen Approberade Vargerings Karlen för Vargerings Nummern 8
Hinric Kant Nyl: 28 4 5 7 ogift

16. Getberg GMR 1785
Henric Kandt Nyl: 31 7 5 7 ogift
Commenderad på Sveaborg

16. Getberg GMR 1790
Henric Kant Nyl: 36 11½ 5 7 gift

16. Getberg GMR 1795
Henric Kant Nyl: 40½ 17 5 7 gift
Får afskied, ofärdig i vänstra armen

16. Getberg GMR 1800
Henric Kant
erhöll afskied den 26 Junij 1795 vid Munstringen å Helsingmalm, och i deß ställe samma dag insatt Rotans approberade Vargerings Karl
Jacob Dolck Carelare 37 16¼ 5 8 gift

16. Gietberg GMR 1804
Jakob Dolck Carelare 41 20¼ 5 8 gift

FLFK 1810-1812
16. Jacob Dolck (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.323, Getberg, Soldaten
Jacob Dolk 1762
Maria Johans dr. ho. 1758
(Jacob med hustru bor kvar här ännu 1812)

Sammanfattning
16. Getberg
Hindrich Kantvijk 23.1.1723-16.8.1741 Död i fält
Gabriel Myrberg 11.3.1742-14.4.1742 till korpral N:o 66
Petter Kantvik 29.9.1743-29.8.1757
Wilhelm Kant 29.8.1757-30.6.1778 underhåll?
Henric Kant 30.6.1778-26.6.1795
Jacob Dolck 26.6.1795-1809 Överlevde kriget