DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC014 Rilax

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Rilax: Hindrich Ersson, Näse: Hindrich Michelsson, Domvik: Hindrich Andersson

14. Rijlax GMR 1726
Anders Liusberg (Västernorrland)
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transporterad af H: Gref Ferssens Drag:e Reg:te och sedermera d: 18 aprill 1722 fåt Interims afskied uthj ?? Armfeldt, i stället Rothan praesenterat ?? bemälte Såldat Städslade Lego Karlen
Petter Liusberg Ingermanland 25 2½ gift

14. Rijlax GMR 1735
Petter Liusbergh Ingermanl: 34 13 -

14. MR 1743
Vacant
Förra Karlen död i Helsingfors och nu antagen
Hindrich Palmsten - 31 - -

14. Rijlax GMR 1747
Petter Liusberg
död d: 28 November 1741, i stället har Rotan presenterad d: 11 Marti 1742 Lego Karl:
Anders Hielte
Som samma åhr d: 23 Julij är död blefwen, i hwars ställe Rotan åter presenterad d: 29 Sept:br: 1743
Hindrik Palmsten Nyland 35 4 gift

14. Rijlax BCMR 1758
Henrich Palmsten Nyl: 45 14 gift
Commenderad til Pommern

14. Rilax GMR 1767
Hinric Palmsten
fången år 1757 och derifrån eij återkommit.
vacant

14. Rilax GMR 1778
Jacob Laxström Nyl: 41 10¼ gift
antagen den 22 Martii 1768

14. Rilax GMR 1782
Jacob Laxström Nylänning 45 14¼ 5 10 gift

14. Rilax GMR 1785
Jacob Laxström Nyl: 48 17¼ 5 10 gift
gl: oförmögen till vidare tjänst; får afsked

14. GMR 1790 Rilax saknas

14. Rilax GMR 1795
Johan Palm Nylän: 34½ 9¼ 5 7 gift

14. Rilax GMR 1804
Johan Palm Nylänning 43¼ 26 5 7 gift

FLFK 1810-1812
14. Johan Palm Sold: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.278, Rilax, Soldaten
+Joh: Palm armén 2/8 1757 +
+Maria Abrahs:dr. ho. 13/6 1758 + 1809
Moses Son 1793
Carl And: Son 1795
Hedda Lisa dr. 1798
Johan Son sockenskräddare 1787
Christiana dr. 1792

Sammanfattning
14. Rilax
Anders Liusberg 12.10.1721-18.4.1722
Petter Liusberg 18.4.1722-28.11.1741 Död i fält
Anders Hielte 11.3.1742-23.7.1742 Död i fält
Hinric Palmsten 29.9.1743-1757 Fången i Pommern, död?
vakant 1757-22.3.1768
Jacob Laxström 22.3.1768-28.6.1785
Johan Palm 1785-1808 eller 1809 Död i fält