DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC013 Skinnarby (Skinnars)

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Skinnarby (Skinnars): Mårten Hindersson, Lillkanskog: Hindrich Hansson, Obbnäs: Anders Erichsson, Ängvik: Israel Hermeinen

13. Skinnarby GMR 1726
Jonas Bergsten Giestrikland 29 13 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transporterad af H: Gref Ferssens De Regemente.

13. Skinnarby GMR 1735
Jonas Bergsten Giestrikel: 39 23 gift

13. EMR 1743
Jonas Bergsteen - 47 31 -

13. Skinnarby GMR 1747
Jonas Bergsten Giestrikeland 51 35 gift
Karlen god, kan än tjena några åhr.

13. Skinnarby BCMR 1758
Jonas Bergsten Gestrikl: 61 45 gift
gammal och årckelös, begär och får afsked, samt anmäles til underhåld; I stället antogs Reserven Gustav Johanßon, 36 år gammal

13. Skinnarby GMR 1767
Jonas Bergsten
fådt afskied 1758 den 22 Martii, i stället samma dag antagen
Gustav Berg Nyl: 45 9 gift
Karlen styf i vänstra foten och ett Refben på vänstra sidan bräckt vid fästnings arbetet på Sveaborg, får afskied.

13. Skinnas GMR 1778
Gustaf Berg
erhållit afskied vid sidsta General Munstringen den 10 octobr: 1767. I stället den 4 Nov: samma år antagen
Johan Engström
hvilcken erhållit afskied den 1 Januarii 1773 sedan han i des ställe samma dag presenterat Legokarlen
Eric Engström Nyl: 25 5½ gift

13. Skinnars GMR 1782
Eric Engström Nylänning 29 9½ 5 10 gift

13. Skinnars GMR 1785
Eric Engström Nylän: 32 12½ 5 10 gift

13. GMR 1790 Skinnars saknas

13. Skinnas GMR 1795
Anders Trygg Nylän: 44½ 5½ 5 7 gift

13. Skinnars GMR 1800
Anders Trygg Nylänninge 49½ 21¼ 5 7 gift

13. Skinnars GMR 1804
Anders Trygg Nylänning 53½ 25¼ 5 7 gift
Begär och får stå qvar till nästa munstring såsom ännu fullkomlig: tjenstför.

FLFK 1810-1812
13. And: Trygg Sold: (inga anmärkningar)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.270, Engvik Soldaten (Skinnars torpet i Ängvik)
Anders Trygg 3/4 1752 (återkom från kriget senast februari 1811)
Caisa Johansdr. hu. 3/4 1754
Henric Son 1794
Ulrica dr. 1795
q.p. Anna Caisa dr. 1784
Carolina Gustafva dr. 1810

Sammanfattning
13. Skinnarby (Skinnars)
Jonas Bergsten 12.10.1721-22.3.1758 Underhåll
Gustav Johansson Berg 22.3.1758-10.10.1767
Johan Engström 4.11.1767-1.1.1773
Eric Engström 1.1.1773-8.11.1786 Död
Anders Trygg 1788-1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Skinnarby Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...