DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC012 Gunnarsby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Gunnarsby: Erich Bertilsson, Hindersby: Jöran Jöransson, Storkanskog: Anders Mattsson Frijs

12. Gunnarsby GMR 1726
Lars Fårsberg Giestrikland 35 13 gift
på Rådmans Öhn d: 12 Octobr: 1721 hjt upstucken af H: Gref Ferssens De Regemente.

12. Gunnarsby GMR 1735
Lars Forsberg Giestrikel: 45 23 -
Siuk här uti Staden

12. MR 1743
Mattz Biörnklo - 42 1½ -

12. Gunnarsby GMR 1747
Lars Forsberg
för deß ålder och Bräckelighet fådt Interims afsked d: 11 Martii 1742, wid Recreuterings mötet i Helsingfors då Rotan i deß ställe praesenterad Lego Karl:
Matz Biörnklo Nyland 45 5 gift

12. Gunnarsby BCMR 1758
Anders Frisberg Tafwastl: 25 6 gift
Commenderad til Pommern

12. Gunnarsby GMR 1767
Matts Biörnklo
fådt afskied 1750 den 11 Januarii, i stället antagen 1752 d: 6 Martii
Anders Frisberg Tafvastl: 43 15 gift

12. Gunnarsby GMR 1778
Anders Frisberg
fådt afskied vid Besichtnings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773. I stället antagen den 31 i samma månad Legokarlen
Friedrich Fris Nyl: 27 5¼ -

12. Gunnarsby GMR 1782
Friedrich Fris Nylänning 31 9¼ 5 7 gift

12. Gunnars by GMR 1785
Fredric Fris Nylän: 34 12¼ 5 7 gift

12. GMR 1790 Gunnarsby saknas

12. Gunnarsby GMR 1795
Friedric Frijs Nylän: 43½ 21½ 5 7 gift

12. Gunnarsby GMR 1800
Fredric Fris Nylänninge 48½ 27¼ 5 7 gift

12. Gunnarsby GMR 1804
Fredrik Fris Nylänning 52½ 31¼ 5 7 gift
Begär och får afskied, samt anmäles till underhåll såsom den med beröm bivistadt Kriget.

FLFK 1810-1812 saknar nummer 12 vilket styrker uppgifterna i KB

Kyrkslätt KB 1807-1812 visar ingen soldat i Gunnarsby efter Fris. Han blev tydligen den sista för N:o 12.

Sammanfattning
12. Gunnarsby
Lars Forsberg 12.10.1721-11.3.1742
Matts Biörnklo 11.3.1742-11.1.1750
Anders Frisberg 6.3.1752-9.3.1773
Fredrik Fris 31.3.1773-25.6.1804 Underhåll
vakant 25.6.1804-1809


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Gunnarsby Kyrkslätt Nyland. Historisk karta ( Med markeringen a) som anger Soldattomten med torp: Läs mera...