DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC011 Gunnarskulla

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Gunnarskulla: Jacob Hansson Matta, Thomas Thomasson eller dito Wißa, Böle: Hans Ohlsson

11. Gunnarskulla GMR 1726
Joh: Fagerman Tafwastland 34 2½ gift
Nylegd af Rothan, praesenterat d: 8 Junii 1722.

11. Gunnarskulla GMR 1735
Jonas Fagerman Tafwastel: 44 13 -

11. MR 1743
Jonas Fagerman - 52 21 -

11. Gunnarskulla GMR 1747
Jonas Fagerman Tavastland 56 25 gift

11. Gunnarskulla BCMR 1758
Henrich Fagerlund Nyl: 30 8 gift
Commenderad til Pommern

11. Gunnarskulla GMR 1767
Jonas Fagerman
dödt 1749 den 20 Septembr:, i stället 1750 den 10 Decembr: antagen
Hinric Fagerlund Nyl: 39 17 gift

11. Gunnarskulla GMR 1778
Hinric Fagerlund Nyl: 50 28 gift
Biwistat Pommerska Campagnen i 5 år.
Gammal ock Krasslig, får afskied

11. Gunnarskulla GMR 1782
Hinric Fagerlund
Ärhållit afskied vid General Munstringen den 30 Junii 1778. S: D: i stället insatt Approberade Vargerings Karlen för N:o 6 af Vargerings Nummern
Jacob Frisk Nylänning 31 4 5 8 ogift

11. Gunnarskulla GMR 1785
Jacob Frisk Nyl: 34 7 5 8 ogift
(död 2.1.1789)

11. GMR 1790 Gunnarskulla saknas

11. Gunnarskulla GMR 1795
Johan Skön Savolax: 27¾ 6½ 5 8 ogift

11. Gunnarskulla GMR 1800
Johan Skiön Savolax 33¾ 11½ 5 8 ogift

11. Gunnarskulla GMR 1804
Johan Skiön
afgången genom döden d: 14 Augusti 1801. I stället d: 31 Augusti 1801 införd Rotens Aproberade vargerings Karl
Johan Orädd Nylänning 38 15 5 9 gift

FLFK 1810-1812
11. Johan Orädd Sold: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag. 94, Gunnarskulla Soldaten
Joh: Orädd 1767
Greta Joh:dr. 12/5 1770
Orädd återkommen från kriget i mars 1809

Sammanfattning
11. Gunnarskulla
Jonas Fagerman 8.6.1722-20.9.1749 Död
Hinric Fagerlund 10.12.1750-30.6.1778
Jacob Frisk 30.6.1778-2.1.1789 Död
Johan Skön 1789-14.8.1801 Död
Johan Orädd 31.8.1801-1809 Överlevde kriget