DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC010 Friggesby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Friggesby: Erich Ersson Immunder, Putvik: Maria Stockman, Stubbans: Anders Ohlsson Lill Stubb

10. Friggesby GMR 1726
Jöran Stubbans Lijfland 52 24 Ogift
uthur Fången Skapen hemkommen d: 20 Decembr: 1721.
Hr: Majoren berättat att Karlen är bräckelig och eij särdeles dugelig, presenterat Hindrik Mattson, född i Nyland, är frisk, approberes. Stubbans förafskiedas.

10. Friggesby GMR 1735
Hind: Friberg Nyland 34 9 -
Antagen wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726.

10. MR 1743
Hindrich Frijberg - 42 17 -

10. Friggesby GMR 1747
Hindrik Frijberg Nyland 46 21 gift
Karlen Siuklig och bräcklig, begiär afskied. I stället upwisar Rotan Lego Karlen Johan Friberg, 26 åhr gammal, född i Nyland, ogift. Kan intet handtwärk, approberas.

10. Friggesby BCMR 1758
Johan Friberg Nyl: 36 10½ gift
Commenderad til Pommern

10. Friggesby GMR 1767
Johan Friberg Nylän: 46 20 gift
Karlen har fel på hörseln, begiär och får afskied.

10. Friggesby GMR 1778
Johan Friberg
erhållit afskied den 10 octobr: 1767 vid sidsta General Munstringen. I stället hit flyttad ifrån N:o 31 den 22 martii 1768 af denna Rota dit lånta Legokarlen
Zachris Malmgren Smålän: 40 16 gift

10. Friggesby GMR 1782
Zacharias Malmgren Smålänning 44 20 5 4½ gift
gammal, oförmögen at vidare tiena, får afsked.

10. Friggesby GMR 1785
Zacharias Malmgrén
Erhöll afskied vid General Munstringen den 3 Julii 1782; Och den 30 i samma Månad i stället hit insatt approberade Vargernings Karlen för Vargernings N:o 5 af detta Compagnie
Arved Stackman Nyl: 26 3 5 1 gift

10. GMR 1790 Friggesby saknas

10. Friggesby GMR 1795
Friedric Lönn
död å Taipale Lazarette den 28 September 1790, och i stället insatt den 1 October 1790 minderårige Volontairen
Gustaf A: Bergenstråle
afförd den 31 December 1792.
Vacant för Cadette Scholan

10. Friggesby GMR 1800
Vacant för Krigs Academien

10. Friggesby GMR 1804
Vacant för Krigs Academien
men nu Sedermera enligt ordres införd under d: 16 Aprill 1801 såsom tjenstför Vollontaire Reg:ts Walthornisten
Georg Dunckell Tysk 30 - 5 10 gift

FLFK 1810-1812
10. saknas

Kyrkslätt KB 1801-1806 I, pag.212, Friggesby
Georg Fredr: Dunckell 19/4 1775 1802 fr. H:fors 1804 till H:fors
Ulrica Blom ho. 1776
Maria Fredrica dr. 1803

Sammanfattning
10. Friggesby
Jöran Stubbans 20.12.1721-8.6.1726 återkom fr: fångensk. 1721
Hindrich Mattsson Friberg 8.6.1726-3.9.1747
Johan Friberg 3.9.1747-10.10.1767
Zacharias Malmgren 22.3.1768-3.7.1782
Arved Stackman 30.7.1782-1788
Friedric Lönn 1788-28.9.1790 Död i fält
Gustaf A. Bergenstråle 1.10.1790-31.12.1792
vakant för krigsakademin 31.12.1792-16.4.1801
Georg Friedrich Dunckell 16.4.1801-0.12.1804
vakant 0.12.1804-17.9.1809