DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC009 Värans (Värby)

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Värby: Michel Hindersson Wåhr, Hindrich Andersson Tysk, Stubbans: Johan Bertilsson Stor stubbe

9. Währans GMR 1726
Johan Rasvill Westmanland 29 12 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: hjt Transporteradt af H: Gref Ferssens De Regemente men stådt tillförenne wed N:o 11 men d: 8 Junii 1722 hjt flytad till denne Rota sedan förra legdt sig Karl.

9. Wärrans GMR 1735
Johan Rasvill
Transporterat till N:o 83 d: 22 Sept: 1731, i stället Rotan praesent: samma Dag Lego Karlen
Mattz Werling Tafwastel: 25 4 -
Commenderad uti Friedrichshamn

9. MR 1743
Mattz Wärling - 33 12 -

9. Werans GMR 1747
Matz Werling Tawastl: 37 16 gift

9. Werrans BCMR 1758
Mattz Werling Tafwastl: 47 26 gift

9. Wärrans GMR1767
Matts Wärling
förafskiedat år 1761 den 20 aprill, i stället antagen år 1762 den 10 Martii Volont:
Adam Rennerfeldt
fådt afskied vid Besichtnings Munstringen 1763 den 20 Januarii uppå Rotans begiäran.
Vacant

9. Wärrans GMR 1778
Henric Dahl - 32 10⅔ gift

9. Wärans GMR 1782
Hinric Dahl Åbolänning 36 14⅔ 5 10½ gift
Siuk hemma i Landet

9. Wärrans GMR 1785
Henric Dahl Nyl: 39 17⅔ 5 10½ gift
Sjuk enl: attest i Landet

9. Wärrans GMR 1790
Gustaf Hägg Nyl: 27 1⅚ 5 7 ogift

9. Wärrans GMR 1795
Gustaf Hägg Nylän: 32½ 6½ 5 7 gift

9. Wärrans GMR 1800
Gustaf Hägg Nylänninge 37½ 15⅓ 5 7 gift

9. Wärrans GMR 1804
Gustaf Hägg Nylänning 41½ 19⅓ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
9. Gustaf Hägg Sold: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.154, Stubbans
Soldaten
+Gustaf Hägg vid armeen 1763 +1809
Anna Johansdr. Enka 26/10 1765
Carl Gustaf son 1794
Ulrica dr. 1796
Johan son 1800
Benjamin son 1805
q.p. Eva Maria Hägg dr. 1791
Sophia dr. o 1812

Sammanfattning
9. Värans (Värby)
Johan Rasvill 8.6.1722-22.9.1731 till N:o 83
Mattz Werling 22.9.1731-20.4.1761
Adam Rennerfeldt 10.3.1762-20.1.1763 avskedad på rotans begäran
vakant 20.1.1763-1767
Henric Dahl 1767-1788
Gustaf Hägg 1788-1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldaten tilldelad mark i Värans Kyrkslätt Nyland. Historisk karta med för soldaten tilldelad mark ( A / Nr 133): Läs mera...