DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC008 Dåvits

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Dåvits: Frantz Ståckman, Hirsala: Erich Bonde, Ådbäck: Hans Larsson, Porkala: Erich Michelsson Musicant

8. Dåfwitz GMR 1726
Jonas Åkerman Jemptland 26 9 Ogift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transporterad ifrån H: Gref Ferssens De Regemente, stådt tillförenne wed N:o 20 och d: 15 Martii hjt flyttad, sedan den förre Rothan legdt sig Karl.

8. Dåfwits GMR 1735
Jonas Åkerman
död blefwen d: 19 Jan: 1728, i stället har Rotan praesent: d: 26 Martj 1729 drängen
Eric Åkerman Nyland 31 6½ gift
Commenderad uti Friedrichshamn

8. MR 1743
Jacob Willig - 23 1½ -

8. Dåfvits GMR 1747
Erik Åkerman
död blefven d: 12 Novemb: 1741: I stället har Rotan praesenterad wed Recreuteringz mötet i Helsingfors d: 11 Martj 1742 Lego Karl:
Jacob Willig Nyland 26 5 gift

8. Dåfwis BCMR 1758
Jacob Willig Nyl: 36 15 gift

8. Dåfvits GMR 1767
Jacob Willig
fådt afskied 1759 den 27 Februarii, i stället antagen 1760 den 18 Martii
Michel Ådsten
som 1764 d: 31 augustii Rymt
Vacant
Nu upvist Hind: Ersson Borggren, 30 år gl: gift, Nyl:, visiterades approberes.

8. Dåfvits GMR 1778
Henric Berggren
förafskiedad den 10 Julii 1769. I stället insatt den 11 i samma månad och år, den ifrån denne nummer år 1764 den 31 augustii till Ryßland förrymde och återertappade
Michel Ådsten
hvilcken blifvit förafskiedad wid besichtnings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773 och i stället antagen den 31 i samma månad och år Legokarlen
Matts Od Nyl: 25 5¼ gift

8. Dåvits GMR 1782
Matts Åd Nylänning 29 9¼ 5 9 gift

8. Dåfvits GMR 1785
Matts Åd Nylän: 32 12¼ 5 9 gift

8. Dåvits GMR 1790
Matts Åd Nyl: 37 17 5 10 gift

8. Dåvits GMR 1795
Matts Åd Nylänninge 41½ 21½ 5 10 gift

8. Dåfvits GMR 1800
Matts Åd Nylänninge 46½ 27¼ 5 10 gift

8. Dåvits GMR 1804
Matts Åd Nylänning 50½ 31¼ 5 10 gift
Får som duchtig och tienstför stå qvar till nästa Munstring

FLFK 1810-1812
8. Mats Åd Sold: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, pag.29, Ådbäck
Sold: Matts Åd 14/1 1753 +8/2 1809
Maria Michelsdr. Enka 16/12 1754
Eva dr. 1791
torp. Joh: Åd son? 1775
Ulrica Landtman ho. 1781

Sammanfattning
8. Dåvits
Jonas Åkerman 15.3.1726-19.1.1728 Död
Eric Åkerman 26.3.1729-12.11.1741 Död i fält
Jacob Willig 11.3.1742-27.2.1759
Michel Ådsten 18.3.1760-31.8.1764 Rymt
Henric Ersson Berggren 7.10.1767-10.7.1769
Michel Ådsten 11.7.1769-9.3.1773 återinsatt efter rymmen
Matts Åd 31.3.1773-8.2.1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för Dåvits enstaka hemman i Dåvits Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...