DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC007 Honskby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Honskby: Johan Erichsson, Jöran Simonsson, Edis: Hans Hansson

7. Hårskby GMR 1726
Erich Baggström Giestrikland 31 9 gift
På Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transport: af H: Gref Ferssens De Regemente.

7. Huuskby GMR 1735
Erick Baggström Giästrikel: 41 19 gift
Commenderad uti Friedrichshamn

7. MR 1743
Erich Hånskberg - 35 1½ -

7. Hånskby GMR 1747
Erik Baggström
död blefwen d: 30 Decembr: 1736, i stället har Rotan praesenterat d: 4 april 1737 Lego Karl:
Jacob Edberg
som d: 11 octobr: 1741 är på Orlogz Flåttan död blefwen. I hwilkens ställe Rotan praesenterad d: 11 Martii 1742 Lego Karl:
Erik Hånskberg Nyland 38 5 gift
Karlen står tils widare

7. Hånskby BCMR 1758
Erich Hånskberg Nyland 48 15 gift
Siuklig och odugl: til Krigstjenst sampt Casseras; I stället upwist drengen Anders Mattsson, 24 år gammal, född i Nyland som approberes.

7. Hånskby GMR 1767
Eric Hånskberg
fådt afskied 1758 d: 12 Martii, I stället samma dag antagen
Anders Hånsk
dödt 1761 den 5 Junii, i stället antagen 1762 den 10 Martii
Nils Frisk
Afgådt til Dragon Decembr: Månad 1762 Enligit Herr Landshöfdingens Resol:, i stället antagen 1765 den 25 aprill volont:(airen)
Berndt Ad: Hästesko Nyl: 15 2 5/12

7. Hånskby GMR 1778
Vollontair
Berndt Adolph Hästesko
Transporterad till N:o 34 den 5 Januarii 1768. I stället samma dag antagen Legokarlen
Jöran Lindqvist Kymmenegårds län 38 10½ gift

7. Hånskby GMR 1782
Jöran Lindqvist Kymmenegårds Lähn 42 14½ gift

7. Hånskby GMR 1785
Jöran Lindqvist Kymmenegårds Län 45 17½ gift

7. Hånskby GMR 1790
Jöran Lindqvist Kymmenegårds Län 50 22 5 10 gift

7. Hånskby GMR 1795
Jöran Linqvist Kymmenegårds Län 54½ 27 5 10 gift
Bevistat sidsta Kriget, tjent ganska berömligt och väl, får afskied och anmäles till underhål, äfven får den åker han sjelf upröijdt vid Rotan.

7. Hånskby GMR 1800
Jöran Lindqvist
erhålt afsked den 26 Junii 1795 vid General Munstringen å Helsingmalm, och i stället samma dag insatt Rotans Approberade vargerings Karl
Gustaf Bök Nylänning 39 19¼ 5 7 gift

7. Hånskby GMR 1804
Gustaf Bök Nylänning 43 23¼ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
7. Hend: From Sold: Afpoliterad till Töls Lazarett den 13 Febr: 1808.

Kyrkslätt KB 1807-1812 II, Pag.53, Hånskby
Soldaten
Joh: Bök 1/5 1767 +1807
Enka Greta Johansdr. 4/8 1776
Eva Carolina dr. 1795
Lovisa dr. 1797
Anna Greta dr. 1799
Johan Son 1802
Gustaf Son 1804
Ulrica dr. 1806
Enkl: afsk. Sold:
Johan Hammar 22/11 1746
Böks förnamn står konsekvent som Johan i kyrkoboken medan militära rullorna anger att han heter Gustaf. Eventuellt hade han ett dubbelnamn Johan Gustaf eller sedan har det inträffat ett fel i rullorna. Han kom inte med i kriget efrtersom han dog innan kriget började. På samma sida lite längre ner:
Sold: Henric From 21/11 1771
Christiana Sundström ho. 13/11 1778
Henric Son 1800
Anna Lovisa dr. 1803
Maria Helena dr. 1809
(Henric From var tillbaka från kriget redan innan juli 1808 efter sjukhusvistelsen och deltog inte senare i kriget. Familjen tycks ha flyttat ut ur torpet redan 1809)

Sammanfattning
7. Honskby
Erich Baggström 12.10.1721-30.12.1736 Död
Jacob Edberg 4.4.1737-11.10.1741 Död i fält
Eric Hånskberg 11.3.1742-12.3.1758
Anders Mattsson Hånsk 12.3.1758-5.6.1761 Död i fält?
Nils Frisk 10.3.1762-0.12.1762 till dragon
Berndt Adolph Hästesko 25.4.1765-5.1.1768 till N:o 34
Jöran Lindqvist 5.1.1768-26.6.1795 underhåll och åker
Gustaf / Johan Bök 26.6.1795-1807 Död före kriget
Henric From 1807-1808 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Honskby Kyrkslätt Nyland. Historisk karta ( Nr 7: Soldatåkern med torp invid, 19: Linda, 40: Soldatåkern vid soldatens ria, ): Läs mera...