DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC005 Nägels

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1735: Nägels: Erich Jacobsson Stornägels, Niels Larsson Lillnägels, Jårfzbacka (Jorvas): Hans Ersson Jårf

5. Nägels GMR 1726
Claes Jung Wästerdahlarne 43 9 gift
på Rådman Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transport: af H: Gref Ferssens De Regemente.

5. Nägels GMR 1735
Claes Jung
bekommit afskied d: 18 Sept: 1734, i deß ställe samma dag af Rotan Praesenterad Lego Karlen
Hindrich Hammar Tafwasteland 21 1¼ gift
Commenderad uti Friedrichshamn

5. MR 1743
Hinrich Hammar - 29 9¼ -

5. Negels GMR 1747
Hindrik Hammare Tawasteland 33 13¼ gift

5. Nägells BCMR 1758
Henrich Hammar Tavastl: 43 23 gift

5. Nägels GMR 1767
Hinric Hammare
fådt afskied 1759 den 23 Martii, i stället antagen 1760 den 18 Martii
Petter Sundström Tafvastlänning 28 7 gift

5. Nägells GMR 1778
Petter Sundström Nyl: 41 18¼ gift

5. Nägels GMR 1782
Petter Sundström Nylänning 45 22¼ 5 6 gift

5. Nägels GMR 1785
Petter Sundström Nyl: 48 25¼ 5 6 gift

5. saknas i GMR 1790

5. Nägels GMR 1795
Carl Sund Nylänn: 39 5½ 5 7 gift

5. Nägels GMR 1800
Carl Sund Nylänning 44½ 22 5 7 gift

5. Nägels GMR 1804
Carl Sund Nylänning 48½ 26 5 7 gift
Sjuklig, begär och får afsked.

FLFK 1810-1812
5. Joh: Wik Sold: Till Sjukhuset d: 20 Junii, aflönt vid Comp: till och med S: D: för 2 dagar a 9 s18 dagar med proviant och
1 s Contant – Återkom d: 1 Julii , aflönt med S: D:

Kyrkslätt KB 1807-1812, pag.331 Nägels
Sold: Joh: Wik ”vid armén död” *20/3 1780 +1809
Christina Djerf ho. Enka *10/5 1783
Henric Johan son *21/9 1805
Gustaf son *12/9 1807

Sammanfattning
5. Nägels
Claes Jung 12.10.1721-18.9.1734
Hinric Hammare 18.9.1734-23.3.1759
Petter Sundström 18.3.1760-5.4.1789 Död
Carl Sund 1790-25.6.1804
Johan Wik 1804-1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för Nägels soldattorp i Nägels Kyrkslätt Nyland. Historiska kartor: Läs mera... och Läs mera...