DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC004 Masaby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Masaby: Thomas Ersson Masa, Jacob Sigfredsson Tina, Häggesböle: Hindrich Mattsson Wästergård

4. Masaby GMR 1726
Mattz Masabeck Nyland 24 2½ gift
Nylegd af Rothan presenterat uthi Hellsingfors d: 8 Junii 1722.

4. Masaby GMR 1735
Mattz Masaback Åbo Lähn 34 13 gift

4. EMR 1743
vacant
Förra Karlen död i Helsingfors och nu antagen i stället
Thomas Kastman 17

4. Masaby GMR 1747
Matz Masabak
död d: 15 Decembr: 1741, i stället har Rotan d: 11 Marti 1742 presenterat Lego Karlen
Anders Kastman
hwilken samma åhr d: 23 aug: igenom döden afgådt. Rotan har sedermehra åhr 1743 d: 29 Septembr: presenterad Lego Karlen
Thomas Kastman Nyland 21 4 ogift

4. Masaby BCMR 1758
Thomas Kastman Nyl: 31 14 ogift
Commenderade til Pommern

4. Masaby GMR 1767
Thomas Kastman
dödt år 1758 d: 1 aug: i stället antagen 1759 d: 23 Martii
Jöran Kastberg Lifländare 43 8 gift
Karlen gl: har svag syn, får afskied.

4. Masaby GMR 1778
Jöran Kastberg
erhållit afskied vid sidsta General Munstringen den 10 Octobr 1767. I stället antagen den 26 Januarii 1768 Legokarlen
Daniel Hankman
Som dog den 20 Julii 1775, Samma år den 12 octobr: antagen Lagokarlen
Hindric Sundqvist Nyl: 36 2⅔ gift

4. Masaby GMR 1782
Hinric Sundqvist Nyl: 40 6⅔ 5 8 gift

4. Masaby GMR 1785
Henric Sundqvist Nyl: 43 9⅔ 5 8 gift

4. Masaby GMR 1790
Henric Sundqvist
Död den 20 Martii 1789. I stället insatt Rotans Approberade Reserf från Wargerings Numern 2
Eric Skräck Nyl: 21 1 5 7 ogift

4. Masaby GMR 1795
Eric Skräck
död den 20 November 1790 i Helsingfors och i stället insatt Vargerings Karlen
Johan Lants Nyl: 28 4¼ 5 7 gift

4. Masaby GMR 1800
Johan Lants Nylänninge 33½ 10¼ 5 7 gift

4. Masaby GMR 1804
Johan Lants Nylänning 37½ 14¼ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
4. Johan Lans Sold: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 I, pag.295, Masaby, Soldaten
Johan Lants 1766
Christiana Jacobsdr. ho. 19/9 1770
Henric Johan Son 1795
Elias Son 1799
(familjen bodde kvar ännu 1812)

Sammanfattning
4. Masaby
Mattz Masaback 8.6.1722-15.12.1741 Död i fält?
Anders Kastman 11.3.1742-23.8.1742 Död i fält?
Thomas Kastman 29.9.1743-1.8.1758 Död
Jöran Kastberg 23.3.1759-10.10.1767
Daniel Hankman 26.1.1768-20.7.1775 Död
Henric Sundqvist 12.10.1775-20.3.1789 Död i fält?
Eric Skräck 20.3.1789-20.11.1790 Död
Johan Lants 20.11.1790-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för Soldat kyan i Masaby Kyrkslätt Nyland. Historiska kartor med Soldat kyan (b.): Läs mera...