DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC003 Masaby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Masaby: Johan Michelson Kiööp, Michel Ersson Biöns, Häggesböle: Mattz Hansson Skrabbar

3. Masaby GMR 1726
Michel Bjöns Nyland 38 14 gift
qwarblifwit i landet under Ryska tijden efter Regementet 1713 men sig infunnit i Novembr: 1721 till Compagniet och sin förra rotha.
Stält för sig Jöran Janson 28 åhr gl: född uti Elbingen, är frisk, approberes. Biöns som har hemmans bruk uti Kyrkieslätt Sn: får afsked.

3. Masaby GMR 1735
Jöran Masalin Elbingen 38 9 gift
Commenderad uti Friedrichshamn

3. EMR 1743
vacant
Karlen Jöran Masalin bortfölgt med Ryssarna jemte Monderingen

3. Masaby GMR 1747
Jöran Masalin Elbing 50 21 gift
god karl
(uppenbarligen återkommen från ryssarna)

3. Masaby BCMR 1758
Danjel Masurbom Nyland 23 4 gift
Commenderade til Pommern

3. Masaby GMR 1767
Jöran Masalin
dödt 1749 den 13 Januarii, i stället 1763 d: 1 Maji antagen
Hinric Norström
hwilcken samma år den 26 aug: druncknadt, i stället år 1754 den 20 Februarii antagen
Daniel Masurbom
som 1764 d: 31 aug: Rymt
vacant
nu upvist Legokarlen, Jacob Jacobsson Masur , 19 år gl:, gift, Nyl: visiterad, approberes.

3. Masaby GMR 1778
Jacob Masur Nylän: 30 11 gift

3. Masaby GMR 1782
Jacob Masur Nylänning 34 15 5 8¾ gift

3. Masaby GMR 1785
Jacob Masur Nylän: 37 18 5 8¾ gift

3. Masaby GMR 1790
Jacob Masur Nyl: 42 22¾ 5 7 gift
Siuk hemma i Landet

3. Masaby GMR 1795
Jacob Masur Nylän: 48 28¼ 5 7 gift
Sjuk enligit Attest

3. Masaby GMR 1800
Jacob Masur Nylänn: 53 33¼ 5 7 gift
Gammal, Tjent länge, får afskied med anmälan till underhåll så vida bivistat Kriget.

3. Masaby GMR 1804
Jakob Masur
Erhöll afskied d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm; I stället antagen och approberad vid Recruteringen d: 9 februarii 1801 Legokarlen
Anders Blid Nylänning 27 3⁵⁄₁₂ 5 8 gift

FLFK 1810-1812
3. Anders Blid Sold: (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 I, pag.297 Masaby, Soldaten
Anders Blid 28/12 1777
Anna Nyman ho. 8/8 1770
Henrica Wilhelmina dr. 1805
(familjen flyttade till Bobäck 1809 och till Leivosböle 1811)

Sammanfattning
3. Masaby
Michel Bjöns före 1713-8.6.1726
Jöran Jansson Masalin 8.6.1726-13.1.1749 Död
Hinric Norström 1.5.1749-26.8.1749 Drunknat
Daniel Masurbom 20.2.1754-31.8.1764 Rymt
Jacob Jacobsson Masur 7.10.1767-30.6.1800 Underhåll
Anders Blid 9.2.1801-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för Soldat kyan i Masaby Kyrkslätt Nyland. Historiska kartor med Soldat kyan (b.): Läs mera...