DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC002 Bobäck

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Hindrich Andersson Fasi, Johan Mattsson Hammar, Hindrich Mattsson Jafsen (Jofs)

2. Boobäck GMR 1726
Mattz Råbåck Österdalarne 36 7 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hit Transporterat ifrån H: Gref Fersens De Regemente.

2. Bobäck GMR 1735
Mattz Råbåck Österdal:ne 46 17 gift

2. EMR 1743
Erich Boberg - 25 6⅔ -

2. Bobeck GMR 1747
Matz Råbåk
ährhållit för des Krop Swaghetz skull afsked d: 13 Januarii 1737, i stället samma Dag Lego Karlen
Erik Boberg Nyländ: 28 10 gift

2. Bobäck BCMR 1758
Henrich Boman Nyland 34 1 gift
Commenderade til Pommern

2. Bobäck GMR 1767
Eric Boberg
fådt afskied 1757 den 29 Aug: i stället samma dag antagen
Hinric Boman Nylänning 43 10 gift

2. Bobeck GMR 1778
Hinric Boman
död den 14 December 1771. I stället antagen den 11 martii 1772 Legokarlen
Hinric Boström Nylänning 26 6¼ gift

2. Bobeck GMR 1782
Hinric Boström Nylänning 30 10¼ gift

2. Bobeck GMR 1785
Henric Boström Nyl: 33 13¼ 5 9 gift

2. Bobäck GMR 1795
Henric Boström Nyl: 41 22¾ 5 9 gift

2. Bobeck GMR 1800
Henric Boström Nylänn: 48 28¼ 5 9 gift

2. Bobeck GMR 1804
Henrik Boström Nylänning 52 32¼ 5 9 Gift
Ehuru åldrig, dock Rask och dugelig, begär och får stå qvar till nästa munstring.

FLFK 1810-1812
2. Henric Boström Sold: Commenderad hos Herr Öfv: v. Döbeln, aflönt vid
Comp: till och med d: 27 Aprill 1808.

Kyrkslätt KB 1807-1812 I, pag.284 Bobäck, Soldaten
+Henr: Boström 25/5 1752 +1809
Anna Larsdr. ho. Enka 1756

Sammanfattning
2. Bobäck
Mattz Råbåck 12.10.1721-13.1.1737
Erik Boberg 13.1.1737-29.8.1757
Hinric Boman 29.8.1757-14.12.1771 Död
Henric Boström 11.3.1772-1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för Bobäck soldattorp i Bobäck Kyrkslätt Nyland. Historiska kartor: Läs mera...