DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC001 Bobäck

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Kyrkslätt, Nyland

Rotebönderna 1696: Erich Mattsson Tyr (Tyris), Matts Simonsson Guss, Johan Mårtensson Ingwas (Ingvast)

1. Boobäck GMR 1726
Corporal
Petter Åström Skåning 31 11 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transporterat ifrån H. Gref Fersens De Regemente och d: 10 Novembr: samma Åhr avancerat till Corporal.

1. Bobäck GMR 1735
Corporal
Petter Åström
död blefwen d: 30 Octobr: 1727, i stället hijt Wärfd d: 18 November samma Åhr
Joh: Fried: Freijtagk Sverige 15 7¾ ogift
Permitterad till Stockholm

1. EMR 1743
Anders Backman - 32 4 -

1. Bobeck GMR 1747
Johan Friedrik Freijtagk
avancerad d: 6 october 1735 till Rustmestare wed Weßmanlandz Infanterie Regemente, i stället antagen d: 5 aprill 1736
Reinholt Freijtagk
Som sedermera d: 2 Januarij 1741 blifwit flytadt till Helsinge Compag: af detta Regemente, på hwilken dag, ifrån berörde Compag:, blif:t hit Transporterad Corporalen
Anders Backman Nyländ: 36 7 gift

1. Bobäck BCMR 1758
Corporal
Anders Backman Nyland 46 17 gift
Commenderade til Pommern

1. Bobäck GMR 1767
Corp:
Anders Backman
Fången år 1757 och derifrån eij åter kommen, i stället til Corporal antagen
Carl Johan Segersvärd
hvilcken och emedan wid detta Corporal skapet förut är Corporal för N:o 17 som är leigd Karl, blef Transporterad till 5:te Corporalskapet och N:o 89.
vacant

1. Bobeck GMR 1778
Jacob Ekegren Nylän: 33 10⁵⁄₁₂ gift
Antagen den 14 Januarii 1768

1. Bobeck GMR 1782
Jocob Ekegrén Nylänning 37 14⁵⁄₁₂ 5 10½ gift
Skräddare

1. Bobäck GMR 1790
Jacob Ekegren Nyl: 45 22 5 9 gift

1. Bobäck GMR 1795
Jacob Ekegrén Nyl: 50 26 5 9 gift
vice Corporal

1. Bobeck GMR 1800
Jacob Ekegren Nylänninge 55 32½ 5 9 gift
vice Corporal
gammal, tient länge, får afskied, med anmälan till underhåll så vida äfven bivistat Kriget

1. Bobeck GMR 1804
Jakob Ekegren
Erhöll afskied d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm; I stället antagen och approberad vid Recruteringen den 9 Februarii 1801 Legokarlen
Carl Ekegren Nylänning 26 3⁵⁄₁₂ 5 11 Gift

FLFK 1810-1812
1. Carl Ekegren Soldat (ingen anmärkning)

Kyrkslätt KB 1807-1812 I, pag.284 Bobäck, Soldaten
Carl Ekegren i armén återk. 22/10 1777
Esther Engström ho. 7/11 1776
Carl Gustaf Son 1802
Adolph Friedrich Son 1803
Axel Gabriel Son 1806

Sammanfattning
1. Bobäck
Petter Åström 12.10.1721-30.10.1727 Död
Johan Friedrik Freijtagk 18.11.1727-6.10.1735 till rustmästare i Västm.Reg.
Reinholt Freijtagk 5.4.1736-2.1.1741 till Helsinge komp.
Anders Backman 2.1.1741-1757 Fången, ej återkommen
Carl Johan Segersvärd efter 1757-7.10.1767 till korpral för N:o 89
vakant 7.10.1767-14.1.1768
Jacob Ekegren 14.1.1768-30.6.1800 Underhåll
Carl Ekegren 9.2.1801-17.9.1809 Överlevde kriget