Databas för soldattorpsprojektet 

 

Forskningsresultat  -  Välj kompani och klicka vidare

Nylands infanteriregemente

Borgå kompani

Helsinge kompani

Ingå kompani ( införs efter Livkompaniet )

Karis kompani ( infört )

Livkompaniet

Majorens  / Premiermajorens kompani

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Borgå kompani

Livkompaniet ( införs under november 2022 )

Raseborgs kompani ( infört ) 

Kymmenegårds läns regemente

Majorens kompani

Veckelax kompani

Karelska dragonkåren / Kymmenegårds dragonkår

Kymmenegårds skvadron

Livkompaniet