Årsmöte

20 Mars 2023 kl. 18.00–19.30

Månadsträff med föredrag av Alexandra Ramsay om: Från landsbygd till stad – och inflyttningen till Helsingfors på 1800-talet..


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors