Månadsträff

16 Januari 2023 kl. 18.00–19.30
Månadsträff med föredrag av Anders von Bell om gravgårdar i Wiborg – forntid, förfall och framtid.

Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors