DNA-klubben

25 Oktober 2021 kl. 18.30–20.00

DNA-klubben sammanträder i HSF:s klubblokal.

Klicka här och anmäl ditt deltagande senast dagen före mötet.

DNA-klubben den här månaden leder Anders von Bell som får din anmälan.

 Plats
Helsingfors Släktforskare r.f. (klubblokalen)
Dragonvägen 10
00330 Helsingfors